Logo Gmina Suchedniów

Archiwum newsów, strona 67

Obrazek dla news_3436

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

09.08.2022

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

z dnia 09 sierpnia 2022 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów

ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów

o g ł a s z a

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 147, o powierzchni 0,1000 ha, położonej w miejscowości Mostki, gmina Suchedniów, dla której w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej prowadzona jest księga wieczysta KI1R/00013763/2.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży nie jest przedmiotem obciążeń ani zobowiązań na rzecz osób trzecich.

więcej

Obrazek dla news_3434

Zapraszamy na uroczystości z okazji 60-lecia uzyskania przez Suchedniów praw miejskich

04.08.2022

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suchedniowie oraz Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów mają zaszczyt zaprosić mieszkańców oraz sympatyków miasta Suchedniowa na uroczystości z okazji 60-lecia uzyskania przez Suchedniów praw miejskich. Inauguracją obchodów rocznicy będzie uroczysta, XLVII Sesja Rady Miejskiej, która odbędzie się w piątek, 19 sierpnia 2022 roku o godz. 13.00 w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica”. W sobotę, 20 sierpnia 2022 roku o godzinie 16.00 na terenie Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” rozpocznie się i potrwa do późnych godzin wieczornych festyn rodzinny pn. „V Suchedniowskie Święto Kaszy 2022”.

więcej

Obrazek dla news_3432

Ograniczona możliwość odbioru odpadów komunalnych

01.08.2022

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że w pierwszych dniach sierpnia nie będzie możliwości odbioru odpadów komunalnych z Państwa posesji. Z tego też powodu została ograniczona działalność Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Sytuacja ta spowodowana jest przez fakt unieważnienia przetargu na wyłonienie firmy odbierającej odpady z terenu naszej Gminy z powodu zbyt wygórowanych ofert złożonych w tym przetargu, co spowodowałoby konieczność podniesienia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Jednocześnie informujemy, że został ogłoszony kolejny przetarg, a otwarcie ofert nastąpiło w dniu 01.08.2022 r.

więcej

Obrazek dla news_3429

Świętokrzyskie dla Ukrainy

29.07.2022

W poniedziałek, 1 sierpnia o godzinie 17.00 w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" odbędzie się spotkanie informacyjne, dotyczące projektu pn. ,,Świętokrzyskie dla Ukrainy’’
Celem projektu jest wsparcie obywateli Ukrainy w wieku aktywności zawodowej, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r., w związku z trwającym konfliktem zbrojnym z Federacją Rosyjską. Powiat Skarżyski będąc partnerem w projekcie „Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizowanym we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działania 9.1, realizuje zadanie polegające na wsparciu obywateli Ukrainy w wieku aktywności zawodowej, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r., w związku z trwającym konfliktem zbrojnym z Federacją Rosyjską.
 

więcej

Obrazek dla news_3430

Свєнтокшиське для України

29.07.2022

Скаржиський повіт, будучи партнером в проєкті «Свєнтокшиське для України», реалізованим у співпраці з Регіональним центром соціальної політики в Кєльцах у рамках Регіональної операційної програми Свєнтокшиського воєводства на роки 2014-2020 (РОП СВ 2014-2020) співфінансованої з Європейським соціальним фондом у рамках Пріоритетної вісі 9 Соціальна інтеграція і боротьба з бідністю 9.1, реалізує завдання, яке полягає на підтримці громадян України у прцездатному віці, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 р., у зв’язку зі збройним конфліктом Російської Федерації, який триває.

У Скаржиському повіті передбачено набір для 200 осіб, повнолітніх жінок і чоловіків, серед них особи з обмеженими можливостями. Скаржиський повіт створив Центр допомоги біженцям (ЦДБ), офіс якого знаходиться в будинку Староства повітового у Скаржиську-Каменній (Плац Флоріаньскі, 1, каб. 303).

więcej

Obrazek dla news_3428

Akustyczny sygnał alarmowy upamiętniający 78 rocznicę Powstania Warszawskiego

29.07.2022

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 80/2022 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 lipca 2022 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa świętokrzyskiego treningu systemu alarmowania ludności cywilnej w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 78 rocznicy Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2022 roku na terenie województwa świętokrzyskiego o godzinie 17.00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena) trwający 1 minutę.

więcej

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Dariusz Miernik</strong></p>

Dariusz Miernik

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

lipiec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.