Logo Gmina Suchedniów

.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie
prowadzi nabór uczestników do Klubów Seniora
ul. Sportowa 1; 26-130 Suchedniów, Michniów 20B, 26-130 Suchedniów

 

Jeżeli jesteś:
mieszkańcem Miasta i Gminy Suchedniów,
w wieku 60 +, nieaktywnym zawodowo,
chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM Klubu Seniora!

Podstawowy zakres oferowanych usług obejmuje:
zajęcia o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, towarzyskim, opiekuńczym, możliwość rozwijania swoich pasji i umiejętności i wiele innych zajęć i atrakcji.

Pierwszeństwo udziału w Klubie Seniora ma kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Seniora muszą wypełnić formularz rekrutacyjny - deklarację uczestnictwa i złożyć dokumenty w Klubie Seniora ul. Sportowa 1 w Suchedniowie, (w godzinach: 9.00-15.00 od poniedziałku do piątku).

Formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa oraz załączniki można otrzymać:

  • w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchedniowie ul. Fabryczna 5,
  • w Klubie Seniora w Suchedniowie ul. Sportowa 1,
  • w Klubie Seniora w Michniowie, Michniów 20B (CKI)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Informacja

 

 

O PROJEKCIE 

W terminie od 1 kwietnia 2020 r do 30 czerwca 2023 r. Gmina Suchedniów wraz Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej realizowała projekt „Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów” nr RPSW.09.02.01-26-0064/19/01, który był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu utworzonych zostało 50 miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych oraz wspartych zostało 50 miejsc świadczenia usług społecznych w tym:
30 w Klubie Seniora w Suchedniowie,
20 w Klubie Seniora w Michniowie.

Łącznie w ramach projektu dla uczestników udzielone zostało następujące wsparcie:
1) 108 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych zostało usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym,
2)  108 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych zostało usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej,
3) 83 osoby objęte zostały szkoleniami w zakresie kompetencji cyfrowych.

Liczba wspartych w projekcie miejsc świadczenia usług społecznych oraz liczba utworzonych
w programie miejsc świadczenia usług asystenkich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu wynosi 50.

Trwałość projektu, rozumiana jako instytucjonalna gotowość do świadczenia usług społecznych oraz usług asystenckich i opiekuńczych dla osób zagrożonych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym (niesamodzielnych) w wieku senioralnym z obszaru gminy Suchedniów w ramach Ośrodka Wsparcia Dziennego dotyczy łącznie 50 miejsc w Klubach Seniora w Suchedniowie i w Michniowie i zostanie zachowana przez min. 36 miesięcy od momentu zakończenia projektu, tj. do 30.06.2026 r.

W ramach trwałości projektu, w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania, beneficjenci mogą korzystać z oferty klubów seniora w Suchedniowie i Michnowie, która obejmuje usługi
o charakterze opiekuńczym oraz zajęcia  o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, towarzyskim, a także inne zajęcia zapewniające możliwość rozwijania swoich pasji i  umiejętności.

Oferta finansowana jest ze środków Gminy Suchedniów.

 

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Dariusz Miernik</strong></p>

Dariusz Miernik

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.