Logo Gmina Suchedniów

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2016–2026

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2016–2026

Zgodnie z art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.).

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów
na lata 2016–2026

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z wyłożonym projektem dokumentu oraz składania do niego wniosków, zastrzeżeń i uwag.

Dokumenty wyłożone są do wglądu:

 1. w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów w pokoju nr 202, w godzinach pracy Urzędu;

 2. w wersji elektronicznej na stronie internetowej http://www.suchedniow.pl (załączniki poniżej).

            Uwagi i wnioski do Prognozy Oddziaływania na Środowisko mogą być wnoszone
w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. w dniach od 12.02.2016 r.
do 03.03.2016 r.
Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi i/lub wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi/wnioski można zgłaszać:

 1. na piśmie poprzez wypełnienie poniżej załączonego Formularza Zgłaszania Uwag i wysłanie
  na adres: Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów, z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Prognozy Oddziaływania na Środowisko Strategii”;

 2. ustnie do protokołu w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie, pokój nr 202
  w godzinach pracy Urzędu;

 3. drogą elektroniczną poprzez wypełnienie poniżej załączonego Formularza Zgłaszania Uwag i wysłanie na adres email: rozwoj.strategia@suchedniow.pl wpisując w tytule maila: „Konsultacje społeczne – Prognozy Oddziaływania na Środowisko Strategii”, bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia
  18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym
  .

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów.

Załączniki:

 1. Formularz Zgłaszania Uwag do projektu dokumentu Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2016–2026.

 2. Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2016–2026.

 3. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2016–2026 (Projekt 2.0).

 4. Diagnoza strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Suchedniów na lata 2016–2026 (Załącznik 1).

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Cezary Błach</strong></p>

Cezary Błach

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

listopad 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.