Logo Gmina Suchedniów

News

Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2016–2026 – rozpoczęcie prac nad dokumentem

08.06.2016

Szanowni Państwo,

Na podstawie uchwały nr 22/IV/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 31 marca 2016 r.  Gmina Suchedniów przystąpiła do opracowania Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2016–2026.

Rewitalizacja to kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez samorząd lokalny w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne.

Program Rewitalizacji będzie stanowił podstawę do ubiegania się o dofinansowanie projektów inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020,
w zakresie rewitalizacji zdegradowanych obszarów Suchedniowa.

Mieszkańcy przekształcanego terenu,  powinni być świadomi zmian zachodzących w ich otoczeniu i aktywnie w tym procesie uczestniczyć. Dlatego Opracowanie Programu będzie się odbywać przy zaangażowaniu i aktywnym udziale Mieszkańców: przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, radnych, młodzieży, seniorów i innych grup społecznych Suchedniowa.

W związku z powyższym, zwracam się do Wszystkich Mieszkańców z prośbą o aktywny udział w pracach nad dokumentem i wypełnienie poniżej załączonego kwestionariusza ankiety do dnia 21 czerwca 2016 r.

Ankieta rewitalizacyjna - on line 
Ankieta rewitalizacyjna  -  doc
(wypełnione formularze w wersji papierowej można pozostawić w Urzędzie Miasta i Gminy Suchedniów pok. 202)

Jednocześnie, zapraszam Państwa do udziału w  warsztatach dla poszczególnych grup społecznych związanych  z opracowaniem Programu Rewitalizacji, które odbywać się będą się w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie oraz w SOK Kuźnica wg następującego harmonogramu:

20 czerwca 2016
Sala Konferencyjna w UMiG w Suchedniowie

10.00-12.00 - Spotkanie informacyjno-warsztatowe dla partnerów rewitalizacji – tj podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych, które są zainteresowane realizacją działań gospodarczych
i społecznych  na rewitalizowanych terenach i będą zgłaszać pomysły projektów w otwartym naborze pomysłów który zostanie ogłoszony w najbliższym czasie. Każdy z partnerów będzie także mógł skorzystać z indywidualnego doradztwa eksperta w tym zakresie.

 

22 czerwca 2016 r.

Sala Konferencyjna w UMiG w Suchedniowie
Wywiady grupowe fokusowe: 
12.00-14.00 - ludzie młodzi, Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej  
14.00-16.00 - jednostki gminne, pracownicy UMiG w Suchedniowie, Radni Rady Miejskiej,

16.00-18.00 - organizacji pozarządowe

18.00-20.00 - przedsiębiorcy 

 

4 lipca 2016 r.

SOK Kuźnica

14.00 -18.00 - warsztaty dla Mieszkańców wyznaczonego obszaru rewitalizacji 
 

7 lipca 2016

początek - plac przed Urzędem Miasta i Gminy w Suchedniowie
od godziny 12.00
- spacer badawczy po wyznaczonym obszarze rewitalizacji w celu określenia potrzeb rewitalizacyjnych z udziałem lokalnych władz oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów

Cezary Błach
 

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Dariusz Miernik</strong></p>

Dariusz Miernik

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

październik 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.