Logo Gmina Suchedniów

News

Konsultacje społeczne dotyczące zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Suchedniów

02.03.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów

zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących
zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu
Rewitalizacji Miasta i Gminy Suchedniów

W związku z przystąpieniem do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2016-2026 (uchwała nr 69/XII/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 grudnia 2015 r), na podstawie art. 7 ust. 3 w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. Poz. 1777), Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów zaprasza do zapoznania się z projektem Regulaminu Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Suchedniów oraz oraz do składania wniosków i uwag do Regulaminu.

Dokument jest dostępny:

  1. w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów w pokoju nr 202, w godzinach pracy urzędu;
  2. w wersji elektronicznej na stronie www.suchedniow.pl oraz www.suchedniow.bip.doc.pl w zakładce Gminny Program Rewitalizacji

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 8 marca 2016 do 7 kwietnia 2016 roku w formie:

  1. spotkania z mieszańcami Miasta i Gminy Suchedniów, które odbędzie się 17 marca 2016 r. o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie.

  2. zbierania uwag i opinii formie papierowej oraz elektronicznej za pomocą fomularza zgłaszania uwag. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres rozwoj.startegia@suchedniow.pl lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Suchedniów, ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów, z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Regulamin Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Suchedniów”, lub pozostawić w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5, pok. 202,

  3. zbierania uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Karolina Gałczyńska-Szymczyk, Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5, e-mail: karolina.szymczyk@suchedniow.pl, tel. 41 25 43 186 wew. 12 w godzinach pracy urzędu.

Po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja dotycząca przebiegu konsultacji oraz treści zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Brak zgłoszenia opinii i uwag w wyznaczonym wyżej terminie oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały zasad lub rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Załączniki
1. Projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Gminy Suchedniów
2. Projekt Regulaminu Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Suchedniów
3. Formularz zgłaszania uwag

 

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów

Cezary Błach

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Dariusz Miernik</strong></p>

Dariusz Miernik

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.