Logo Gmina Suchedniów

News

Informacja LGD o zrealizowanych naborach oraz o planowanych w 2017 roku

31.03.2017

W kwietniu 2016 roku „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” podpisała umowę z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru 7 gmin objętego jej działaniem: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Masłów, Łączna, Suchedniów, Wąchock.  Umowa opiewa na kwotę 7,6 mln zł, z czego 50% środków zostanie przeznaczone na tworzenie miejsc pracy i rozwój przedsiębiorczości, a pozostała część na rozwój społeczny naszych gmin.

W 2016 roku Stowarzyszenie ogłosiło 3 nabory wniosków:

 • Ogłoszenie o naborze nr 1/2016 wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach: Przedsięwzięcia I.II.1 Uruchamianie działalności gospodarczej
 • Ogłoszenie o naborze nr 2/2016 wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach: Przedsięwzięcia: I.II.2 Rozwój działalności gospodarczej
 • Ogłoszenie o naborze nr 3/2016 wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach: Przedsięwzięcia I.III.5 Szkolenia, warsztaty, kursy, dotyczące  walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i tradycji oraz innych potencjałów obszaru, w tym w obszarze ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym

Nabór wniosków prowadzony był w terminie: od 14 listopada do 13 grudnia 2016 r.

W ramach Przedsięwzięcia I.II.1 Uruchamianie działalności gospodarczej wpłynęło 19 wniosków na łączną kwotę 1 520 000,00 zł. Jeden wniosek nie spełnił warunków zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. 14 wniosków zostało wybranych do realizacji z tego 6 zmieściło się w limicie środków dostępnych w ramach przedmiotowego naboru tj. 480 000,00 zł.

W ramach Przedsięwzięcia: I.II.2 Rozwój działalności gospodarczej wpłynęły 32 wnioski na łączną kwotę 7 184 783,93 zł. Jeden wniosek nie spełnił warunków zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. 24 wnioski zostały wybrane do realizacji z tego 6 na łączną kwotę 1 199 146,90 zł zmieściło się w limicie środków dostępnych w ramach przedmiotowego naboru tj. 1 200 000,00 zł.

W ramach Przedsięwzięcia I.III.5 Szkolenia, warsztaty, kursy, dotyczące  walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i tradycji oraz innych potencjałów obszaru, w tym w obszarze ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym wpłynęły 2 wnioski na łączną kwotę 142 387,00 zł. Wnioski zostały wybrane do realizacji i zmieściły się w limicie środków dostępnych w ramach przedmiotowego naboru tj. 142 500,00 zł.

W roku 2017 LGD ogłosiło 4 nabory wniosków:

W terminie od 9 stycznia do 7 lutego 2017 roku prowadzony był nabór wniosków na operacje w ramach: Przedsięwzięcia I.I.10 Współpraca podmiotów z obszaru objętego LSR w ramach krótkich łańcuchów dostaw lub w zakresie rozwijania rynków zbytu produktu lub usług lokalnych – w naborze nie wpłynął żaden wniosek.

W ramach  Przedsięwzięcia I.III.3 Budowa, przebudowa, wyposażenie i doposażenie infrastruktury kulturalnej obszaru LSR, w tym w obszarze ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym w terminie od 9 stycznia do 7 lutego 2017 wpłynęło 7 wniosków na łączną kwotę  1 043 340,83 zł. 6 wniosków na łączną kwotę 978 805,57 zł zostało  wybranych do realizacji i wszystkie zmieściły się w limicie środków dostępnych w ramach przedmiotowego naboru tj. 980 000,00 zł.

W terminie od 27 lutego do 28 marca 2017 r. prowadzony był nabór wniosków na operacje w ramach Przedsięwzięcia I.III.6 Tworzenie i poprawa warunków prowadzenia aktywności społecznej przez mieszkańców obszaru LGD, limit środków dostępnych w ramach przedmiotowego naboru to 120 000,00 zł. Jednocześnie prowadzony był nabór w ramach Przedsięwzięcia I.I.4 Budowa, przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, limit środków dostępnych w ramach przedmiotowego naboru to 840 000,00 złotych. Wnioski są w trakcie oceny.

Stowarzyszenie ogłosiło również informację o planowanych do realizacji operacjach własnych w ramach przedsięwzięć:

 • I.I.1. Systemy informacji o produktach, usługach, zasobach lokalnych na obszarze LGD,
 • I.I.2 Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa lokalnego obszaru LGD i opracowanie koncepcji marki LGD
 • I.III.2. Systemy promocji i informacji dla mieszkańców wewnątrz obszaru LGD

Operacje te będą realizowane przez LGD jako operacje własne, ponieważ żaden podmiot uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia informacji, nie zgłosił LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

 

W 2017 roku planowane są jeszcze nabory w ramach przedsięwzięć:

 • I.II.1.Uruchamianie działalności gospodarczej (konkurs - alokacja środków 720 000 zł)
 • I II.2. Rozwój działalności gospodarczej (konkurs - alokacja środków 1 400 000 zł)
 • I.I.6 Rozwój kompetencji i kwalifikacji osób/pracowników sektora turystycznego (operacja własna - alokacja środków 50 000 zł)
 • I.II.4 Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru (operacja własna - alokacja środków 50 000 zł)
 • I.III.1 Lokalny system wsparcia rozwoju kapitału ludzkiego (sektora pozarządowego i podmiotów sektora ekonomii społecznej) (operacja własna - alokacja środków 50 000 zł)

 

oraz nabory na projekty grantowe w ramach przedsięwzięć:

 

 • I.I.3 Systemy i narzędzia promocji  i/lub sprzedaży oferty produktów, usług, zasobów dziedzictwa lokalnego obszaru LGD (alokacja środków – 50 000 zł)
 • I.I.5 Organizacja wydarzeń i działań promujących obszar LSR (alokacja środków – 60 000 zł)
 • I.III.4 Szkolenia i warsztaty w zakresie podwyższania kompetencji społecznych, aktywizacyjnych i zawodowych mieszkańców obszaru LGD, zwłaszcza dla grup defaworyzowanych (alokacja środków – 50 000 zł)
 • I.III.7 Tworzenie i rozwój usług społecznych i pro-zdrowotnych na obszarze LSR, szczególnie wobec grup defaworyzowanych (alokacja środków – 105 000 zł)
 • I.III.9 Wydarzenia integrujące społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane (alokacja środków – 90 000 zł)

Jakie działalności nie będą wspierane?

Z pomocy w zakresie: podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwijania działalności gospodarczej nie mogą skorzystać osoby uruchamiające lub rozszerzające działalność w kierunku:

 • działalności usługowej wspomagającej rolnictwo i następująca po zbiorach;
 • górnictwa i wydobywania;
 • działalności usługowe wspomagającej górnictwo i wydobywanie;
 • przetwarzania i konserwowania ryb, skorupiaków i mięczaków;
 • wytwarzania i przetwarzania koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
 • produkcji  chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
 • produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
 • produkcji metali;
 • produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep z wyłączeniem motocykli;
 • transport lotniczy i kolejowy;
 • gospodarki magazynowej.

Szczegółowe informacje dotyczące naborów, kryteriów oceny wniosków można uzyskać w Biurze Zarządu „LGD – Wokół Łysej Góry” w Bielinach (ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny) lub pod numerami telefonów: 41 260 81 53 oraz 606 666 339. Biuro w Bielinach czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30.

 

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Cezary Błach</strong></p>

Cezary Błach

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

marzec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.