Logo Gmina Suchedniów

News

News zdjęcie id 976

Za nami XXXII w kadencji Sesja Rady Miejskiej

30.03.2017

Już po raz 32. Radni spotkali się na Sesji Rady Miejskiej. 34 punkty oraz podziękowania i wyróżnienia zajęły radnym ponad trzy godziny. Przyjęto kilkanaście uchwał, zapoznano się z wieloma sprawozdaniami oraz z informacją na temat wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 na terenie  gmin:  Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock (obszar działania LGD).

Początek obrad to podziękowania od Burmistrza i Przewodniczącej Rady za osiągnięcia sportowe w 2016 r. Nagrody zostały przyznane na wniosek MKS „Orlicz” po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Radę Sportu w Suchedniowie, a otrzymały je zawodniczki i trenerzy sekcji badmintona Miejskiego Klubu Sportowego „Orlicz” w Suchedniowie Julia Pająk, Julia Pajek, Aleksandra Pająk, Katarzyna Zięba, Izabela Pajek, Zuzanna Glijer, Wiktoria Dąbczyńska, Joanna Więckowska, Weronika Zięby, Aleksanda Pawlukiewicz, Aleksandra Dąbczyńska, Stefan Pawlukiewicza.

Następnie radni przeszli do realizowania porządku obrad. Wysłuchali informacji Zarządu NZOZ „Promyk” Sp. z o.o. o sposobie wykorzystania środków uzyskanych z czynszów za 2016 rok, sprawozdania z realizacji przez Gminę Suchedniów programów polityki zdrowotnej w roku 2016, sprawozdań z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie za rok 2016 oraz z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suchedniowie za rok 2016, z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  w Gminie Suchedniów za rok 2016 oraz sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Suchedniów w 2016 roku.

W dalszej części obrad podjęto następujące uchwały:

 1. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017;
 2. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2019;
 3. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Suchedniów i określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat;
 4. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których Gmina Suchedniów jest organem prowadzącym, liczby punktów za każde kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów;
 5. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do klasy pierwszej, zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Suchedniów, liczby punktów za każde kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów;
 6. Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Suchedniów do nowego ustroju szkolnego;
 7. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2017 – 2038;
 8. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2017;
 9. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchedniów w 2017 roku;
 10. w sprawie uchwalenia 'Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Suchedniów na lata 2017-2021' oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy;
 11. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej;
 12. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Suchedniów;
 13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany siedziby Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Emilii Peck w Suchedniowie.

 

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Cezary Błach</strong></p>

Cezary Błach

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

marzec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.