Logo Gmina Suchedniów

News

News zdjęcie id 966

Remont zalewu w Suchedniowie

28.03.2017

Przywrócenie pierwotnej objętości zbiornika, odzyskanie rezerwy przeciwpowodziowej, możliwość spłaszczenia fali powodziowej – to główne założenia projektu pn. „Remont zbiornika wodnego w Suchedniowie na rzece Kamionce” złożonego przez samorząd  do dofinansowania w ramach rządowych funduszy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz na odbudowę dróg i mostów uszkodzonych w czasie ulewnych deszczy. Gmina czeka na promesę dotacji (zapewnienie udzielenia dofinansowania) z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zalew w Suchedniowie o powierzchni lustra wody bliskiej 22 ha, co daje ok. 300 tys m3 pojemności, położony na rzece Kamionce został wybudowany w latach 70.tych ubiegłego wieku. Jest mocno zamulony  i z roku na rok w szybkim tempie robi się coraz płytszy.  Obecny stan dorzecza wskazuje, że nasz zbiornik stał się naturalnym odstojnikiem niesionych w trakcie dużych przepływów rzeką lotnych materiałów gruntowych. Wieloletni proces zamulania spowodował całkowitą utratę rezerwy przeciwpowodziowej – wstępne oszacowanie wskazuje na utratę 120 000 m3 wody kosztem naniesionych warstw namułu.

Dążąc do poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego władze gminy podjęły działania mające na celu pozyskanie funduszy na realizację tej inwestycji.  W rezultacie remont zbiornika wodnego w Suchedniowie znalazł się na ogłoszonej przez wojewodę świętokrzyskiego liście rankingowej projektów do dofinansowania, z proponowaną kwotą dofinansowania 3.198.000 złotych (65% wartości zadania oszacowanego na 4 920 000,00 zł).

Fakt, że suchedniowski zbiornik wodny znalazł się na liście rankingowej nie gwarantuje otrzymania dotacji. Potwierdzeniem przyznania dofinansowania będzie dopiero promesa (przyrzeczenie) dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, która nie została jeszcze udzielona.

Dofinansowanie będzie mogło być przeznaczone jedynie na prace remontowe, w szczególności na odmulenie zbiornika.

Warunkiem uzyskania i rozliczenia rządowego wsparcia jest realizacja zadania w trybie jednorocznym, tj. w 2017 roku. Konieczne jest więc jak najszybsze rozpoczęcie prac. W poniedziałek 27 marca rozpoczęło się spuszczanie wody ze zbiornika. Decyzja ta podyktowana jest m.in. względami środowiskowymi, w tym związanymi z koniecznością odłowu ryb. Burmistrz nie kryje, że jest bardzo ryzykowana ze względu na brak promesy z ministerstwa. Dalsze oczekiwanie spowodowałoby jednak całkowitą utratę możliwości spuszczenia wody z zalewu i prowadzenia dalszych prac.

Wcześniej, w piątek 24 marca, w magistracie odbyło się spotkanie z dyrektorem Biura Okręgu Kieleckiego Polskiego Związku Wędkarskiego Czesławem Grychowskim i członkami zarządu miejscowego koła PZW, podczas którego uzgadniano szczegóły przedsięwzięcia. Jak wynika z poczynionych uzgodnień, mniejszym rybom pozwoli się spłynąć do rzeki Kamionki, zaś  większe okazy odłowi specjalistyczna ekipa rybacka, wynajęta przez PZW, a odłowione sztuki zostaną przewiezione do tak zwanych wód poza obwodowych. Wynika to m.in. ze względów sanitarnych.

Ponadto, aby do prac mogły przystąpić specjalistyczne maszyny, dno zalewu musi obeschnąć. Opróżnienie zbiornika pozwoli określić zakres kolejnych inwestycji, w tym w szczególności stan zapory – możliwe będzie wtedy rozpoczęcie prac projektowych związanych m.in. z umocnieniem brzegów, zaporą oraz pracami mającymi na celu zapobieżenie dalszemu zamulaniu zalewu. W kolejnym etapie prowadzone będą działania związane z zagospodarowaniem terenów wokół suchedniowskiego zbiornika prowadzone w ramach popularnej już rewitalizacji centrum Suchedniowa.

Jacenty Kita

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Cezary Błach</strong></p>

Cezary Błach

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

marzec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.