Logo Gmina Suchedniów

News

XXXII Sesja rady miejskiej

23.03.2017

O G Ł O S Z E N I E

XXXII w kadencji  Sesja RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE

odbędzie się w dniu 30 marca 2017r.

w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica”.

Rozpoczęcie obrad o godz. 14:00

Tematyka obrad dotyczyć będzie m.in. :

 • Informacji Zarządu NZOZ „Promyk” Sp. z o.o. o sposobie wykorzystania środków uzyskanych z czynszów za 2016r. 
 • Sprawozdania z realizacji przez Gminę Suchedniów programów polityki zdrowotnej w roku 2016.
 • Sprawozdań z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie za rok 2016 oraz z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suchedniowie za rok 2016.
 • Sprawozdań z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  w Gminie Suchedniów za rok 2016 .
 • Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Suchedniów w 2016 roku .
 • Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2019 .
 • Projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Suchedniów i określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat.
 • Projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których Gmina Suchedniów jest organem prowadzącym, liczby punktów za każde kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
 • Projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do klasy pierwszej, zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Suchedniów, liczby punktów za każde kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
 • Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Suchedniów do nowego ustroju szkolnego.
 • Zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2017 oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2038.
 • Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchedniów w 2017 roku.
 • Projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Suchedniów na lata 2017-2021” oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Cezary Błach</strong></p>

Cezary Błach

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.