Logo Gmina Suchedniów

News

Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie

08.11.2016

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach zaprasza do udziału w projekcie „ Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie” realizowanego w ramach RPO WŚ 10.2.1.

Cel projektu

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna oraz zatrudnienie grupy 80 osób pozostających bez zatrudnienia. Osoby te otrzymają wsparcie w formie przygotowania Indywidualnego Planu Działania oraz poradnictwa zawodowego.

Przedsiębiorcy zatrudniający w/w osoby otrzymają dofinansowanie na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy oraz części kosztów wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach projektu.

Adresat projektu

Projekt skierowany jest do osób:

- powyżej 29 roku życia,

- bezrobotnych lub biernych zawodowo kobiet i mężczyzn zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego,

- niskich kwalifikacjach zawodowych,

- zamierzających podjąć zatrudnienie.

Uczestnik Projektu musi spełniać wszystkie powyższe kryteria.

- Projekt skierowany jest również do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
z siedzibą w województwie świętokrzyskim, tworzących nowe stanowiska pracy.

Formy wsparcia przewidziane w Projekcie:

1. Indywidualny plan działania - identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia .

2. Poradnictwo zawodowe - wykształcenie kompetencji, umiejętności i predyspozycji z punktu widzenia odnalezienia się na rynku pracy.

3. Subsydiowanie zatrudnienia - refundacja kosztów zatrudnienia do 50% kosztów wynagrodzenia brutto (wraz z kosztami pracodawcy), maksymalnie do 1.300,00 PLN na osobę miesięcznie przez okres do 12 miesięcy.

4. Wyposażenie lub doposażenie nowoutworzonego stanowiska pracy - refundacja kosztów zakupu nowego sprzętu, maszyny, urządzenia, programu, licencji, niezbędnych osobie zatrudnianej do wykonywania obowiązków służbowych, jednorazowo maksymalnie do 5.000,00 PLN na uczestnika projektu.

Wsparcie w zakresie subsydiowanego zatrudnienia oraz na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy stanowi pomoc de minimis.

Rekrutacja

W ramach projektu planowane jest jeden nabór w terminie 14-30 listopada 2016 r., w wyniku którego zakwalifikujemy do projektu 80 osób (40 kobiet i 40 mężczyzn).

SZCZEGÓŁOWE INROMACJE NA TEMAT PROJEKYU MOŻNA UZYSKAĆ W SIEDZIBIE STAROPOLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ I NA STRONIE INTERNETOWEJ: www.siph.com.pl

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Dariusz Miernik</strong></p>

Dariusz Miernik

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

maj 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.