Logo Gmina Suchedniów

News

News zdjęcie id 678

Za nami XXIV Sesja Rady Miejskiej – zmiany w suchedniowskiej oświacie uchwalone

16.09.2016

15 września może stać się datą przełomową dla suchedniowskiej oświaty. Radni jednogłośnie przegłosowali zmiany, które od 1 września 2017 roku rozpoczną reformowanie edukacji w naszym mieście.

Sesję otworzyła i obradom przewodniczyła Małgorzata Styczeń.

Po przyjęciu porządku obrad głos zabrali zaproszeni goście: Helena Krzysztofek – prezes Towarzystwa Przyjaciół Suchedniowa, Anna Łubek – prezes Lokalnej Grupy Działania „Wokół Łysej Góry”, Danuta Rokita – prezes Klubu Seniora „Kreatywni”, Ewa Antosik, Marian Leski, grupa mieszkanek ul. Kościuszki, która podziękowała władzom miejskim za budowę chodnika (prace dobiegają końca), Teresa Sułek, Krzysztof Ślęzak, Mirosław Obara.

Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i postulaty udzielił burmistrz Cezary Błach.

Miłym akcentem było wręczenia przez przewodniczącą rady oraz burmistrza listu gratulacyjnego staroście skarżyskiemu Jerzemu Żmijewskiemu z okazji 50.lecia pracy zawodowej. Będąc przy głosie starosta odniósł się nieco szerzej do problemów związanych z przejętym przez powiat od gminy Zespołem Szkół im. Henryka Sienkiewicza.

Informację o wykonaniu budżetu za I półrocze 2016 roku przedłożył burmistrz Cezary Błach. Dochody osiągnęły poziom 20.376.306 złotych tj. aż 58,86% planu! Wydatki z kolei to 16.062.671 złotych tj. 46,95%. Nadwyżka budżetu wyniosła więc 4.313.636 zł. –Ta górka pieniędzy już w przyszłym roku zostanie przeznaczona na inwestycje – zaznaczył burmistrz.

W dalszej części radni podjęli uchwały w sprawie zmian w WPF na lata 2016-2038, zmian w tegorocznym budżecie gminy, zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dokonali zmian w uchwale dotyczącej nazwy Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Suchedniów.

Najważniejsze jednak decyzje, jakie podjęła tego dnia rada miejska, dotyczyły funkcjonowania oświaty w gminie po 1 września 2017 roku. Wcześniej jednak odpowiedzialna za oświatę w suchedniowskim magistracie Beata Kaszuba przedstawiła informację na temat przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2016/2017.

Projekty trzech uchwał w sprawie: przyjęcia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Suchedniów, zamiaru zmiany siedziby Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. E. Peck w Suchedniowie oraz zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Suchedniowie szczegółowo omówił burmistrz Cezary Błach: -Nie będę już wracał do historii. Przed nami ostatnia już chyba szansa, aby zdobyć pieniądze na inwestycje w naszą bazę oświatową. Choć Urząd Marszałkowski już ogłasza pierwsze nabory, to mamy dwie złe informacje. Pierwsza to taka, że na ten cel w budżecie marszałka jest tylko 12,5 mln zł, a jedna gmina może otrzymać max. 3 mln zł. Druga zła informacja jest taka, że poziom dofinansowania wyniesie maksymalnie 75%. Stąd nasza ambicje i plany musimy zredukować, a jednym z podstawowych dokumentów, aby ubiegać się o środki unijne, jest przyjęcie Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Suchedniów.

Burmistrz przedłożył radnym 2 warianty:

1. SSP nr 1 zostanie przeniesiona od 1 września 2017 roku do budynku Gimnazjum. Budynek tej ostatniej szkoły zostanie zmodernizowany i dostosowany do potrzeb uczniów szkół podstawowych o poddany termomodernizacji (gmina na tej samej sesji w budżecie zabezpieczyła pierwsze środki na ten cel, a w przypadku braku dofinansowania z zewnętrz, prace te zostaną wykonane ze środków własnych gminy – red.). Ponadto w Planie przewidziano budowę sali gimnastycznej przy SSp ne 3 i boiska przy SSP Ostojów. Wartość tych prac – około 9 mln zł.

2. W drugim wariancie rozważano rozbudowę SSP nr 1 wg projektu opracowanego przez Społeczny Komitet przy założeniu, że gimnazja będą wygaszane będzie to obiekt na 500 uczniów. Ten wariant zakłada również budowę boiska w Ostojowie. Wartość tych prac – ponad 19 mln zł. O ile gimnazja zostaną – na jego termomodernizację potrzebne jest dodatkowo 750.000 złotych.

-Ja proponuję wariant 1. Jest on optymalny, najtańszy, dostosowany do planowanych zmian systemowych w oświacie. W związku ze zmianą siedziby Jedynki nie będzie żadnych zmian kadrowych, klasy zostają te same. Podobnie dowóz – stwierdził burmistrz. Dodał, że po powstaniu Zespołu Szkół – Gimnazjum po 3 latach wygaśnie, zostanie 8.klasowa SSP nr 1. Przez ten czas obie szkoły zachowają odrębność np. własne arkusze organizacyjne czy plany finansowe. Nic nie zostanie zachwiane – ani Gimnazjum, ani SSP 1.

Dodajmy, że w sprawie tych zmian burmistrz przeprowadził szerokie konsultacje w środowisku szkolnym i wśród rodziców.

W dyskusji głos zabrali między innymi Krzysztof Ślęzak, Małgorzata Kuszewska, Zdzisław Wojnarski, Magdalena Pawlak z nauczycielskiej „Solidarności”, Maria Zuba, Waldemar Krogulec.

Ostatecznie radni jednogłośnie poparli zaproponowane zmiany, za co podziękowała przewodnicząca rady Małgorzata Styczeń.

Radni dokonali także zmian w Statucie Gminy Suchedniów.

Pełna relacja z sesji – w tym przebieg dyskusji nad zmianami w oświacie – w najbliższym wydaniu „Gazety Suchedniowskiej”, która ukaże się w połowie przyszłego tygodnia.

Jacenty Kita

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Cezary Błach</strong></p>

Cezary Błach

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

lipiec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.