Logo Gmina Suchedniów

News

News zdjęcie id 550

XXII w kadencji Sesji Rady Miejskiej w Suchedniowie

24.06.2016

Za nami kolejna sesja Rady Miejskiej w Suchedniowie. Udzielenie absolutorium burmistrzowi Cezaremu Błachowi za wykonanie ubiegłorocznego budżetu gminy, zmiany w budżecie gminy na 2016 rok,  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2038, uchwałę w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Suchedniów oraz w sprawie dopłat – między innymi takie tematy poruszali radni w czasie ostatniego posiedzenia.

Podczas XXII sesji nie brakowało uroczystych akcentów. Grażyna Piasta, Kazimierz Matla, Stanisław Zięba oraz Rafał Lorenz zostali odznaczeni prezydenckimi Medalami za Długoletnią Służbę. W imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej medale wręczył Wicewojewoda Świętokrzyski Andrzej Bętkowski. Ponadto burmistrz Cezary Błach wręczył listy gratulacyjne młodym parlamentarzystom reprezentującym Gminę Suchedniów w XXII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Obecna na sesji Prezes Towarzystwa Przyjaciół Suchedniowa Helena Krzysztofek podziękowała wszystkim osobom, które w sposób szczególny przyczyniły się do odsłonięcia pomnika „W Hołdzie Nauczycielom Tajnego Nauczania na Ziemi Suchedniowskiej w latach 1939-1945”.

Radni zapoznali się z informacją na temat przygotowania Gminy Suchedniów do sezonu letniego, sprawozdaniami rocznymi z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz SOK „Kuźnica”.

Podczas XXII w kadencji Sesji Rady Miejskiej w Suchedniowie podjęte zostały następujące uchwały:

 1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Suchedniowie (15 radny „za”),
 2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” (14 radnych „za”– brak radnego Odelskiego),
 3. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu Gminy Suchedniów za 2015 rok (15 radny „za”),
 4. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów za 2015 rok (15 radny „za”),
 5. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów  na lata 2016-2038 (14 radnych „za”, 1 radny „przeciw”)
 6. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na 2016 rok (14 radnych „za”, 1 radny „przeciw”)
 7. w sprawie wyznaczenia Radnych Rady Miejskiej w Suchedniowie do Kapituły przyznającej nagrodę honorową „Zasłużony dla Miasta i Gminy Suchedniów” (15 radny „za”)
 8. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (15 radny „za”)
 9. w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Suchedniów oraz w sprawie dopłat (15 radny „za”)
 10. w sprawie zmiany wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów (12 radnych „za”, 2 radnych „przeciw” - brak radnego Odelskiego)
 11. w sprawie diet dla radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych (około 5% wzwyż) (11 radnych „za”, 4 radnych „przeciw”

(fot. Jacenty Kita)

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Cezary Błach</strong></p>

Cezary Błach

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.