Logo Gmina Suchedniów

News

News zdjęcie id 546

Przyjdź i zmień swoje miasto!

23.06.2016

Od początku czerwca trwają prace nad  opracowaniem Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2016–2026.

Rewitalizacja to kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez samorząd lokalny w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne.

Program Rewitalizacji będzie stanowił podstawę do ubiegania się o dofinansowanie projektów inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020,
w zakresie rewitalizacji zdegradowanych obszarów Suchedniowa.

Mieszkańcy przekształcanego terenu,  powinni być świadomi zmian zachodzących w ich otoczeniu i aktywnie w tym procesie uczestniczyć. Dlatego opracowanie Programu odbywa się  przy zaangażowaniu i aktywnym udziale Mieszkańców: przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, radnych, młodzieży, seniorów i innych grup społecznych Suchedniowa.

W związku z powyższym, zwracam się do Wszystkich Mieszkańców z prośbą o aktywny udział w pracach nad dokumentem. Od 20 czerwca obywają się różne spotkania i warsztaty , o czym informujemy na bieżąco na www.suchedniow.pl (zakładka Program Rewitalizacji)

Za nami szkolenie dla Zespołu ds. Rewitalizacji  oraz wywiady grupowe fokusowe dla ludzi młodych, Radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej, jednostek gminnych, pracowników UMiG oraz Radnych Rady Miejskiej i organizacji pozarządowych.

Za nami także  spotkanie informacyjno-warsztatowe dla przedsiębiorców – potencjalnych  partnerów rewitalizacji.   

Podmioty gospodarcze i organizacje pozarządowe, które są zainteresowane realizacją działań gospodarczych i społecznych na rewitalizowanych terenach i będą mogły zgłaszać pomysły projektów w otwartym naborze pomysłów który zostanie ogłoszony w najbliższym czasie. Każdy z partnerów będzie także mógł skorzystać z indywidualnego doradztwa eksperta w tym zakresie.

4 lipca 2016 r. w SOK Kuźnica odbędą się warsztaty dla Mieszkańców (początek – godzina 14.00), a 7 lipca 2016 spacer badawczy po wyznaczonym obszarze rewitalizacji w celu określenia potrzeb rewitalizacyjnych z udziałem lokalnych władz oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców. początek - plac przed Urzędem Miasta i Gminy w Suchedniowie od godziny 12.00.

Jest szansa, że z Państwa zaangażowaniem hasło „Przyjdź i zmień swoje Miasto!” nie pozostanie tylko hasłem.

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Dariusz Miernik</strong></p>

Dariusz Miernik

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

luty 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

wersja językowa

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.