Logo Gmina Suchedniów

News

News zdjęcie id 442

XX w kadencji Sesja Rady Miejskiej w Suchedniowie

28.04.2016

Dzisiaj odbyła się kwietniowa sesja Rady Miejskiej w Suchedniowie

Po powitaniu wszystkich zebranych i stwierdzeniu quorum, przyszła kolej na życzenia od przewodniczącej rady Małgorzaty Styczeń i burmistrza Cezarego Błacha dla pana Zdzisława Włodarczyka, który w tym roku obchodzi 75. urodziny.

Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej przyszedł czas na wystąpienia zaproszonych gości. Jako pierwsza głos zabrała Przewodnicząca Osiedla nr 5 Ewa Antosik, zwracając się z zapytaniem o przyczynę przedłużającego się terminu podpisania porozumienia dotyczącego ulic Partyzantów i Harcerskiej.

Następnie Przewodnicząca Towarzystwa Przyjaciół Suchedniowa Helena Krzysztofek zaprosiła wszystkich zebranych na odsłonięcie pomnika w hołdzie nauczycielom tajnego nauczania. Uroczystość ta będzie miała miejsce w dniu 12 czerwca br. przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Suchedniowie.

Na sesji nie brakowało miłych akcentów. Małgorzata Tumulec złożyła wyrazy wdzięczności wszystkim, którzy włączyli się w remont mieszkania, a tym samym przyczynili się do poprawy warunków mieszkaniowych rodziny Tumulców.  Weronika Adamiec i Wiktoria Miernik podziękowały za udział w projekcie rekrutacyjnym do XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, natomiast Przewodniczący Osiedla nr 1 Andrzej Działak za posprzątanie ulicy Źródłowej.

Obecny na sesji Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas poinformował o zwiększeniu dofinansowania  projektów zrealizowanych przez Gminę Suchedniów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŚ 2007-2013.

W interpelacjach głos zabrali radni: Lidia Pikulska i Łukasz Gałczyński

Następnie burmistrz przedstawił informację o swojej pracy oraz Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie za okres od 01 IV 2016 do 28 IV 2016.

Radni zapoznali się z oceną zasobów Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Suchedniów za rok 2015 oraz sprawozdaniem z realizacji „Programu współpracy Miasta i Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.

Podczas XX w kadencji Sesji Rady Miejskiej w Suchedniowie podjęte zostały następujące uchwały:

  1. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do żłobków i klubów dziecięcych (10 radnych „za”, 1 radny „przeciw”, 3 radnych „wstrzymało się”),
  2. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów (11 radny „za”, 3 radnych „przeciw”),
  3. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2016 ( 10 radnych „za”, 2 radnych „przeciw”, 2 radnych „wstrzymało się”)

Pełna relacja w koljenym wydaniu „Gazety Suchedniowskiej”.

(fot. Jacenty Kita)

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Cezary Błach</strong></p>

Cezary Błach

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

sierpień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.