Logo Gmina Suchedniów

News

News zdjęcie id 3952

.

17.11.2023

O G Ł O S Z E N I E

LXI w kadencji  Sesja RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE

odbędzie się w dniu 23 listopada 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie ul. Fabryczna 5.
Rozpoczęcie obrad, godz. 14:00

Zachęcamy Państwa do śledzenia transmisji online https://portal.posiedzenia.pl/suchedniów

 Tematyka obrad dotyczyć będzie m.in. :

 • Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023,
 • projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy na rok 2024 Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 341/LIII/2023 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Suchedniów na lata 2023 -2026,
 • projektów uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2023 - 2038 i w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2023,
 • projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 • projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 • projektu uchwały w sprawie w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenie regulaminu określającego zasady handlu,
 • projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej o nr ewid. geod. 1120/4 o pow. 0,2036 ha, położonej w miejscowości Suchedniów, w celu poprawy warunków zagospodarowania działki sąsiedniej,
 • projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego,
 • projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Łączna mienia Gminy Suchedniów w związku ze zmianą granic administracyjnych,
 • projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wykazu przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Suchedniów w ramach publicznego transportu zbiorowego.

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Dariusz Miernik</strong></p>

Dariusz Miernik

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

maj 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.