Logo Gmina Suchedniów

News

News zdjęcie id 3883

.

25.09.2023

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów
z dnia
 25 września 2023 r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U.  z 2023 r., poz. 344, 1113, 1463) ogłaszam co następuje:

I.

Z zasobu nieruchomości Gminy Suchedniów przeznaczam do oddania w dzierżawę lokal użytkowy z przeznaczeniem do realizacji zadań związanych z podstawową opieką zdrowotną na terenie gminy Suchedniów.

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia:
Lokal użytkowy zlokalizowany jest w budynku dwukondygnacyjnym położonym na działce o nr ewid. geod. 6502/8, o powierzchni 962 m², położonej  w Suchedniowie przy ul. Emilii Peck, dla której w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej prowadzona jest księga wieczysta o nr KI1R/00008203/1.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:  dla terenu na którym położona jest przedmiotowa działka brak planu zagospodarowania przestrzennego. Działka oraz  znajdujący się na niej budynek przeznaczony jest w całości na realizację zadań związanych z podstawową opieką zdrowotną na terenie gminy Suchedniów.

3. Opis lokalu:  Lokal użytkowy zlokalizowany w budynku dwukondygnacyjnym usytuowanym na działce oznaczonej nr ewid. geod. 6502/8 w miejscowości Suchedniów przy ul. Emilii Peck, którego powierzchnia zabudowy wynosi 494,19 m2. Lokal użytkowy o pow. 11 m2 znajduje się na pierwszym piętrze budynku wyposażonego w instalację elektryczną, c.o., a także wodno-kanalizacyjną.

4. Cena nieruchomości; nie dotyczy

5. Termin zagospodarowania nieruchomości; po podpisaniu umowy najmu.

6. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego; nie dotyczy

7. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy; zgodnie z przetargiem.

8. Terminy wnoszenia opłat; do 10-ego dnia każdego miesiąca.

9. Zasady aktualizacji opłat; Gminie przysługuje prawo podwyższania, nie częściej niż raz w roku, wysokości należnego czynszu, odpowiednio do wskaźnika wzrostu cen towarów usług konsumpcyjnych za rok poprzedni podawanego przez GUS.

10.Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami; nie dotyczy.

II.

            Ogłoszenie niniejsze umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie ul. Fabryczna 5 na okres 21 dni tj. od dnia 25 września 2023 r. do dnia 16 października 2023 r.

            Niezależnie od tego informacja o sporządzonym wykazie i umieszczeniu go na tablicy ogłoszeń  podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej,  na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów

                                                                                                                   Z-ca Burmistrza
mgr inż. Dariusz Miernik

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Dariusz Miernik</strong></p>

Dariusz Miernik

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.