Logo Gmina Suchedniów

News

News zdjęcie id 3876

.

20.09.2023

Zarządzenie Nr 0050.125.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SUCHEDNIÓW
z dnia 20 września 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Ostojów, Ostojów – Dulęba, Ostojów – Ogonów, Ostojów-Borki, Mostki – Dobra Dróża, Mostki- Kaczka, Mostki – Leśniczówka, Mostki– Rogatka, Mostki- Stary Stawek, Mostki- Szelejtów, Michniów-Posada Leśna, gm. Suchedniów, w przedmiocie zniesienia nazw urzędowych przysiółków Ogonów, Dulęba, Borki, Dobra Dróża, Kaczka, Leśniczówka, Rogatka, Stary Stawek, Szelejtów, Posada Leśna .

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 1443), art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), uchwały Nr 204/XXX/2021 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 marca 2021 r., w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Suchedniów oraz § 6  ust. 4, § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, zarządzam co następuje:

§ 1.

 1. Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Ostojów, Ostojów-Dulęba, Ostojów-Ogonów, Ostojów-Borki, w przedmiocie zniesienia urzędowych nazw przysiółków Ogonów, Dulęba oraz Borki i na ich terenie utworzenia miejscowości stanowiącej miejscowość o nazwie „Ostojów”.
 2. Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Mostki, Mostki–Dobra Dróża, Mostki-Kaczka, Mostki-Leśniczówka, Mostki–Rogatka, Mostki-Stary Stawek, Mostki- Szelejtów, w przedmiocie zniesienia urzędowych nazw przysiółków Dobra Dróża, Kaczka, Leśniczówka, Rogatka, Stary Stawek, Szelejtów i na ich terenie utworzenia miejscowości stanowiącej miejscowość o nazwie „Mostki”.
 3. Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Michniów, Michniów-Posada Leśna, w przedmiocie zniesienia urzędowej nazwy przysiółku Posada Leśna i na jej terenie utworzenia miejscowości stanowiącej miejscowość o nazwie „Michniów”.
 4. Przeprowadzenie konsultacji społecznych, o których mowa w ust. 1 ma na celu uzyskanie opinii i uwag mieszkańców miejscowości Ostojów, Ostojów-Dulęba, Ostojów- Ogonów, Ostojów-Borki, Mostki – Dobra Dróża, Mostki-Kaczka, Mostki–Leśniczówka, Mostki–Rogatka, Mostki-Stary Stawek, Mostki- Szelejtów, Michniów-Posada Leśna na temat zniesienia nazw przysiółków Ogonów, Dulęba, Borki, Dobra Dróża, Kaczka, Leśniczówka, Rogatka, Stary Stawek, Szelejtów, Posada Leśna figurujących w Wykazie nazw miejscowości stanowiący załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 2360) i utworzenie jednej nazwy miejscowości – Ostojów, Mostki, Michniów.
 5. Zniesienie nazw ww. przysiółków jest niezbędnym krokiem do uporządkowania nazw miejscowości na terenie Gminy Suchedniów oraz centralnych rejestrów państwowych, a także dostosowania ewidencji miejscowości, ulic i adresów do przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, w zakresie ujednolicenia numeracji porządkowej.

§ 2.

 1. Konsultacje społeczne odbywać się będą w okresie od 20 września 2023 r. do 20 października 2023 r.   .

§ 3.

Zasięg terytorialny konsultacji, o których mowa w § 1 obejmuje obszar miejscowości Ostojów, Ostojów-Dulęba, Ostojów-Ogonów, Ostojów-Borki, Mostki, Mostki–Dobra Dróża, Mostki-Kaczka, Mostki–Leśniczówka, Mostki– Rogatka, Mostki- Stary Stawek, Mostki- Szelejtów, Michniów, Michniów –Posada Leśna.

§ 4.

 1. Mieszkańcy ww. miejscowości w okresie od 20 września 2023r. do 20 października 2023r. mogą składać do Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie swoje opinie i uwagi w formie pisemnej dotyczące zniesienia nazw urzędowych przysiółków Ogonów, Dulęba, Borki, Dobra Dróża, Kaczka, Leśniczówka, Rogatka, Stary Stawek, Szelejtów, Posada Leśna.
 2. Zgłoszone uwagi/opinie powinny zawierać:
 • imię i nazwisko mieszkańca kierującego swoją opinię w przedmiotowej sprawie,
 • oświadczenie wnioskodawcy, że jest mieszkańcem miejscowości: Ostojów, Ostojów-Dulęba, Ostojów--Ogonów, Ostojów-Borki, Mostki – Dobra Dróża, Mostki- Kaczka, Mostki – Leśniczówka, Mostki– Rogatka, Mostki- Stary Stawek, Mostki- Szelejtów, Michniów-Posada Leśna,
 • klauzulę o treści: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie
  i przekazywanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu konsultacji społecznych.”
 1. Uwagi, które nie będą zawierały elementów wymienionych w ust. 2 nie będą brane pod uwagę.
 2. Mieszkańcy mogą składać swoje zastrzeżenia w następujący sposób:
 • poprzez przesłanie ich w formie listowej na adres: Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów,
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@suchedniow.pl,
 • poprzez osobiste złożenie uwag na piśmie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie, w godzinach jego pracy tj. poniedziałek-piątek od 7:30 do 15:30.
 1. Nie zostaną uwzględnione zgłoszenia:
 • anonimowe,
 • złożone po dniu 20 października 2023  r.,
 • złożone bez wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

§ 5.

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Miejskiej w Suchedniowie.

§ 6.

Podsumowanie konsultacji zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Suchedniów oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miast i Gminy w Suchedniowie.

§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 8.

 1. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.
 2. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                                            Cezary Błach

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Cezary Błach</strong></p>

Cezary Błach

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

grudzień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.