Logo Gmina Suchedniów

News

News zdjęcie id 384

XIX w kadencji Sesja Rady Miejskiej w Suchedniowie

01.04.2016

W czwartek 31 marca br. w Suchedniowskim Ośrodku Kultury Kuźnica odbyła się XIX w kadencji Sesja Rady Miejskiej w Suchedniowie. Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Styczeń. Po sprawdzeniu prawomocności obrad i przyjęciu porządku obrad głos zabrała Przewodnicząca Osiedla nr 7 Teresa Sułek. Podziękowała za uprzątnięcie śmieci w rejonie ul. Stokowiec oraz zwróciła się z zapytaniem o przypuszczalny termin modernizacji ul. Stokowiec.

Przewodniczący Osiedla nr 1 Andrzej Działak interpelował w sprawie uprzątnięcia śmieci i zabezpieczenie studni przy ul. Źródłowej.

Halina Tuśnio złożyła na ręce Przewodniczącej Rady Miejskiej pismo Społecznego Komitetu Budowy Szkoły informujące o gotowości Komitetu do przekazania pełnej dokumentacji dotyczącej rozbudowy Szkoly Podstawowej nr 1, prosząc jednocześnie o ustalenie terminu spotkania dotyczącego prezentacji projektu rozbudowy szkoły.

W interpelacjach głos zabrali radni: Mirosław Obara, Marcin Pałac, Krzysztof Ślęzak, Krzysztof Adamiec, Małgorzata Kuszewska, Eugeniusz Zegadło. Odpowiedzi na interpelacje udzielił burmistrz Cezary Błach.

Następnie burmistrz przedstawił informację o swojej pracy oraz Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie za okres od 26 II 2016 do 31 III 2016.

Radni wysłuchali także informacji Zarządu NZOZ „Promyk” Sp. z o.o. o sposobie wykorzystania środków uzyskanych z czynszów za 2015 rok, sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie za rok 2015 oraz sprawozdania z realizacji przez Gminę Suchedniów programów polityki zdrowotnej w roku 2015.

Podczas Sesji podjęto następujące uchwały

 1. Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2016-2026 (12 radnych „za”, 3 radnych „wstrzymało się”);

 2. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchedniów w 2016 roku (15 radnych „za”);

 3. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2016-2038 (15 radnych „za”);

 4. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2016 (15 radnych „za”);

 5. Uchwała w sprawie współdziałania z innymi samorządami w celu grupowego zakupu energii elektrycznej (15 radnych „za”);

 6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej (15 radnych „za”);

 7. Uchwała w sprawie uchwalenia Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Suchedniów (15 radnych „za”);

 8. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr 69/XII/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2016-2026 (15 radnych „za”);

 9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2016-2026 (15 radnych „za”);

 10. Uchwała w sprawie zasad zwrotu radnym kosztów podróży służbowych (15 radnych „za”);

Pełna relacja w najbliższym wydaniu „Gazety Suchedniowskiej”.

(fot. Jacenty Kita)

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Cezary Błach</strong></p>

Cezary Błach

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

lipiec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.