Logo Gmina Suchedniów

News

News zdjęcie id 3777

Obowiązek złożenia deklaracji

12.06.2023

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy Prawo wodne nałożyła od dnia 1 stycznia 2023 roku na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Wobec powyższego Mieszkańcy Gminy Suchedniów, których nieruchomości nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej mają obowiązek wypełnienia druku oświadczenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambie) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i złożenie powyższego druku do Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie. Powyższe oświadczenie spowodowane jest koniecznością zaktualizowania danych posiadanych przez tutejszy Urząd i dostosowania ich do aktualnych przepisów prawa. Druk oświadczenia jest do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie pok. nr 210 lub na stronie internetowej urzędu gminy.
Prosimy o dostarczenie wypełnionego i podpisanego druku oświadczenia do Urzędu Gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.

W przypadku niezłożenia oświadczenia Urząd będzie zobowiązany do samodzielnego zebrania danych (w formie kontroli na terenie Państwa posesji) w zakresie posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe/przydomowej oczyszczalni ścieków oraz umowy na świadczenie usług asenizacyjnych i dokumentów potwierdzających świadczenie tych usług.

W celu przypomnienia obowiązków właściciela nieruchomości informuje się, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wszyscy właściciele nieruchomości nie podłączeni do sieci kanalizacyjnej, którzy pozbywają się z terenu swoich nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do posiadania aktualnej umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Suchedniów oraz dokumentów potwierdzających świadczenie tych usług. Nie wywiązywanie się właścicieli nieruchomości z ww. obowiązków określonych w ustawie stanowi wykroczenie, za które grozi kara grzywny. Mając na względzie powyższe, właściciele którzy nie posiadają aktualnych umów na świadczenie usług asenizacyjnych proszeni są o niezwłoczne zawarcie takiej umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenia na działanie na terenie miasta i gminy Suchedniów (wykaz przedsiębiorców zamieszczony jest na stronie internetowej BIP urzędu gminy oraz w oświadczeniu) i terminowe złożenie oświadczenia o posiadanym na swojej nieruchomości urządzeniu do gromadzenia nieczystości.

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM ZBIORNIKU BEZODPŁYWOWYM.doc
 

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Dariusz Miernik</strong></p>

Dariusz Miernik

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

lipiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.