Logo Gmina Suchedniów

News

News zdjęcie id 3744

LVII w kadencji Sesja RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE

23.05.2023

O G Ł O S Z E N I E

LVII w kadencji  Sesja RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE

odbędzie się w dniu 25 maja 2023 r.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie

ul. Fabryczna 5. Rozpoczęcie obrad, godz. 14:00

Zachęcamy Państwa do śledzenia transmisji online https://portal.posiedzenia.pl/suchedniów

Tematyka obrad dotyczyć będzie m.in. :

 • Wręczenia nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2022 roku,
 • Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022,
 • projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 341/LIII/2023 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Suchedniów na lata 2023 -2026,
 • projektu uchwały w sprawie aneksu do porozumienia międzygminnego z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie opracowania Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz zmiany uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego,
 • projektu uchwały w sprawie aneksu do porozumienia międzygminnego z dnia 7 września 2021 r. w sprawie programowania oraz wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz zmiany uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego,
 • projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 • projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2023-2038,
 • projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2023,
 • projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchedniów,
 • projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 353/LV/2023 z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchedniów w 2023 roku.

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Cezary Błach</strong></p>

Cezary Błach

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

grudzień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.