Logo Gmina Suchedniów

News

News zdjęcie id 3676

.

08.03.2023

ZARZĄDZENIE Nr 0050.35.2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SUCHEDNIÓW
z dnia 8 marca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Stefana Żeromskiego w Suchedniowie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U z 2021 r. 1082 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowe, publicznej szkoły ponadpodstawowe lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej  (Dz.U. z 2021 r. poz. 1428) i  rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2021 r., poz. 1449 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej  Nr 3 im. Stefana Żeromskiego w Suchedniowie (adres: ul. Kościelna 1,  26-130 Suchedniów) – prowadzonej przez Gminę Suchedniów.
  2. Treść ogłoszenia o konkursie określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się: na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Suchedniów, na stronie internetowej Gminy Suchedniów oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5.

§ 3.

Wykonanie niniejszego zarządzenie powierza się inspektorowi do spraw edukacji w Urzędzie Miasta i Gminy Suchedniów.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
Cezary Błach

 

Załączniknr_1_do_Zarządzenia_Nr_0050.35.2023_r.
Burmistrza_Miasta_i_Gminy_Suchedniow_z_dnia_8_marca_2023_r.doc

 

 

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Dariusz Miernik</strong></p>

Dariusz Miernik

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.