Logo Gmina Suchedniów

News

News zdjęcie id 3640

Rozstrzygnięcia konkursu projektów na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Suchedniów z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w 2023 roku

30.01.2023

 

ZARZĄDZENIE Nr 0050.15.2023

Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów

z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu projektów na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Suchedniów z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w 2023 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2023 r. poz. 40), art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.  o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 ze zm.) oraz § 9 uchwały Nr 66/XIII/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2016 r. poz. 3455) zarządza się, co następuje:

§ 1.

  1. Dokonuje się rozstrzygnięcia konkursu projektów na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Suchedniów z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w 2023 roku, ogłoszonego zarządzeniem nr 0050.184.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 27 grudnia 2022 r.
  2. Informacja o wynikach konkursu projektów obejmująca wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym wraz z kwotami przyznanych dotacji, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Warunkiem przyznania dotacji, o której mowa w § 1 ust. 2 jest zawarcie umowy pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Suchedniów a podmiotem wyłonionym w drodze konkursu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie, na stronie internetowej Gminy Suchedniów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
/-/
Cezary Błach

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.15.2023
                                                                                 Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów

                                       z dnia 27. 01.2023r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH

Konkursu projektów na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Suchedniów
z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w 2023 roku

 

WNIOSKI PODLEGAJĄCE OCENIE

Nr wniosku*

Nazwa wnioskodawcy

Nazwa projektu

Wnioskowana  kwota dotacji

Średnia sumy uzyskanych punktów

Przyznana kwota dotacji

  1.  

 

Miejski Klub Sportowy „Orlicz”

 

 

„Badminton dumą Suchedniowa”

38 000,00

95

38 000,00

  1.  

 

Klub Sportowy „Orlicz 1924”
 

 

„Uczestnictwo
w rozgrywkach Lotto Super Ligi tenisa stołowego oraz szkolenie w zakresie tenisa stołowego, organizacja meczy i turniejów we wszystkich kategoriach wiekowych w 2023 r.”

27 000,00

90

27 000,00

  1.  

 

Uczniowski Klub Sportowy NIKE Suchedniów

„Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział
we współzawodnictwie sportowym oraz rozgrywki ligowe w zakresie BADMINTON – UKS „NIKE”

18 000,00

80

18 000,00

  1.  

Miejski Klub Sportowy „Orlicz”

 

„Piłka nożna pomysłem
na lepsze jutro”

177 00,00

85

177 000,00

 

260 000,00zł

 * numer nadawany wg daty przedłożenia wniosku przez wnioskodawcę
do Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie
 


Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
/-/
Cezary Błach

 

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Dariusz Miernik</strong></p>

Dariusz Miernik

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

lipiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.