Logo Gmina Suchedniów

News

News zdjęcie id 3637

XV Ogólnopolski Turniej Formacji Tanecznych Suchedniów 2023

24.01.2023

Serdecznie zapraszamy na XV Ogólnopolski Turniej Formacji Tanecznych Suchedniów 2023, który odbędzie się w dniu 13 maja 2023 r. o godz. 11:00 w Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej w Suchedniowie przy ul. Sportowej 5.


REGULAMIN

I. Organizator:

Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie

II. Cele imprezy:

 • Popularyzacja tańca jako formy wychowania, rekreacji oraz rozrywki dzieci i młodzieży,
 • Prezentacja szerokiej publiczności walorów artystycznych tańca,
 • Integracja środowiska tanecznego Polski.

​III. Termin i miejsce Turnieju:

13 maja 2023 r. (sobota), godz. 11:00
Hala Sportowo-Rehabilitacyjna
ul. Sportowa 5, 26-130 Suchedniów

IV. Zasady uczestnictwa:

Turniej ma charakter konkursu. W Turnieju mogą uczestniczyć formacje, które do dnia 23.04.2023 r. prześlą zgłoszenie wg wzoru organizatora zawierające wszystkie niezbędne informacje wraz z imiennym wykazem członków zespołu i datami urodzenia pod adres organizatora:

Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie
ul. Bodzentyńska 18, 26-130 Suchedniów
tel. 41 25 43 094
e-mail: turniejsuchedniow@gmail.com

oraz dokonają opłaty startowej w wysokości 600 zł od zespołu. Jeżeli zespół startuje w dwóch kategoriach tanecznych, opłata za drugą kategorię wynosi 300 zł od zespołu. Płatności przyjmujemy na konto o numerze:

BS Suchedniów  71 - 8520 - 0007 - 2001 - 0000 - 0169 - 0001
tytułem: „Turniej Tańca 2023”

Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty za akredytację. Opłaty w dniu Turnieju nie będą przyjmowane!
W przypadku rezygnacji z udziału w Turnieju w terminie po 23.04.2023 r., wpłaconej akredytacji nie zwracamy!

Ograniczona liczba uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń! Organizator zastrzega sobie prawo do decyzji w sprawach związanych z kwalifikacją zespołów.

V. Kategorie taneczne i wiekowe: 

 • TANIEC NOWOCZESNY: do 11 lat, 12 – 15 lat, powyżej 16 lat, (dopuszczalne style: disco dance, hip-hop, break dance, funky, street dance show).
  Czas prezentacji: 4 minuty,
 • INSCENIZACJA TANECZNA: do 10 lat, 11 – 15 lat, powyżej 16 lat, (dopuszczalne style: taniec i piosenka, rekwizyty oraz scenografia).
  Czas prezentacji do 6 minut.
 • WIDOWISKO TANECZNE: do 11 lat, 12 – 15 lat, powyżej 16 lat. Czas prezentacji do 8 minut z wykorzystaniem rekwizytów i scenografii.
 • TANIEC WSPÓŁCZESNY: do 11 lat, 12 – 15 lat, powyżej 16 lat,
 • INNE FORMY TAŃCA: do 11 lat, 12 – 15 lat, powyżej 16 lat, (nie spełniające kryteriów powyższych 4 kategorii tanecznych).
 • TANIEC TOWARZYSKI – układy taneczne w oparciu o tańce towarzyskie ST, LA lub tańce użytkowe z wyłączeniem Rock and Rolla prezentowane przez zespoły taneczne i formacje taneczne,
 • CARRIBEAN SHOW /Salsa, Bachata, Merenge/,
 • 30+ (bez podziału na kategorie taneczne).

​Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń.

VI. Komisja Sędziowska:

Komisja Sędziowska w składzie minimum trzy osobowym. Będą to osoby profesjonalnie związane z ruchem i środowiskiem tanecznym.

VII. Kryteria oceny sędziowskiej:

 • choreografia, technika wykonania, poczucie rytmu, interpretacja muzyczna,
 • dobór repertuaru i kostiumów do wieku tańczących, do stylu tanecznego oraz ogólne wrażenia artystyczne.

​VIII. Uwagi organizacyjne:

 • Każdy zespół prezentuje 1 układ choreograficzny o czasie nie krótszym niż 2 minuty i nie dłuższym niż 8 minut,
 • Zespół może startować w dwóch kategoriach tanecznych,
 • W każdym zespole maksymalnie 25% grupy może nie spełniać wymogów wiekowych,
 • Zespół musi posiadać ze sobą pendrive z nagraniami muzycznymi układów. Nagrania o wysokiej jakości (zalecane 320 kb/s) należy dostarczyć akustykowi przed samą prezentacją na sprawdzonym wcześniej, działającym nośniku,
 • Do dyspozycji tańczących będzie parkiet o wymiarach 12 m. x 12 m.,
 • W czasie trwania Turnieju organizator zapewnia obsługę medyczną.
 • Koszty przejazdu i ubezpieczenia pokrywają instytucje delegujące,
 • Organizator potwierdza przyjęcie zgłoszenia tylko w przypadku podania w karcie zgłoszenia adresu e-mail lub numeru telefonu,
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni,
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wglądu w legitymacje szkolne uczestników,
 • Każdy zespół powinien posiadać opiekuna zgodnie z przepisami obowiązującymi w placówkach oświatowych,
 • Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo tancerzy,
 • Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozpatrywane będą przez Sędziego Głównego oraz Organizatorów.

​IX. Nagrody:

W każdej kategorii zostaną wyłonieni laureaci Turnieju. Zostanie wybrany również najlepszy zespół Turnieju (GRAND PRIX), który otrzyma Nagrodę Główną w wysokości 2000 zł. Wszyscy uczestnicy dostaną drobne upominki. Natomiast laureaci otrzymają puchary i dyplomy. Nagrody odbiorą formacje w dniu Turnieju. Nagród nie wysyłamy.

X. Ramowy plan Turnieju:

 8:00  - 10:30 - Rejestracja zespołów, potwierdzenie akredytacji
 8:00  - 10:30 - Próby parkietu (2 minuty dla zespołu)
 11:00 - Rozpoczęcie imprezy, prezentacje formacji.

XI. Biuro organizacyjne:
                                                                                                                      
       Kamil Garbala – tel. 41 25 43 094 wew. 23, e-mail: turniejsuchedniow@gmail.com
       Paweł Zubiński – tel. 41 25 43 094 wew. 22, e-mail: turniejsuchedniow@gmail.com

Zgłoszenie do XV Ogólnopolskiego Turnieju Formacji Tanecznych Suchedniów 2023 oznacza pełną akceptację regulaminu oraz wyrażenie na zawsze zgody na nieodpłatną rejestrację fotograficzną, video i TV wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystywanie, publikację i emisję w dowolnych mediach oraz przez organizatorów, a także wykorzystywanie danych osobowych w materiałach z Turnieju.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1 – (zw. RODO) oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) – wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizacji Turnieju.

Regulamin i kartę zgłoszenia w formacie PDF można pobrać poniżej.
Do miłego zobaczenia w Suchedniowie.

ZAŁĄCZNIKI: 
Regulamin

Karta zgloszeniowa

 

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Dariusz Miernik</strong></p>

Dariusz Miernik

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

sierpień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.