Logo Gmina Suchedniów

News

News zdjęcie id 3587

Od 1 grudnia można składać wnioski o dodatek elektryczny

29.11.2022

Dodatek elektryczny mogą otrzymać osoby, które ogrzewają dom prądem przy pomocy takich urządzeń jak pompy ciepła, piece akumulacyjne, bojlery (muszą służyć do ogrzewania domu).

Warunkiem otrzymania dodatku elektrycznego jest zgłoszenie albo wpis tego urządzenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Z danych z CEEB musi wynikać, że jest to główne źródła ogrzewania gospodarstwa domowego.

UWAGA! Wpisanie urządzenia do CEEB (jako głównego źródła ogrzewania) musi mieć miejsce do 11 sierpnia 2022 r. Po tej dacie prawo do dodatku daje wpis w odniesieniu do nowych domów albo mieszkań.

Dodatek elektryczny nie przysługuje jeśli energia elektryczna wykorzystywana do ogrzania domu pochodzi z mikroinstalacji (fotowoltaika).

Jednorazowy dodatek nie przysługuje osobie, która złożyła wniosek o dodatek na węgiel, drewno, pellet, olej opałowy czy gaz skroplony LPG i wniosek ten został pozytywnie rozpatrzony.

Jeżeli z elektrycznego źródła do ogrzewania domu korzysta kilka rodzin, to i tak przysługuje jeden dodatek do prądu. Na jeden adres, można otrzymać tylko jeden dodatek. Obowiązują tu następujące zasady:

1. W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

2. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

3. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi 1000 zł. W przypadku, gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek wynosi 1 500 zł. Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie roczne z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii w 2021 r. przekraczające 5MWh.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wniosek o dodatek elektryczny składa się w terminie od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023r. na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie pok. 102 (I p.) lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Do pobrania: WNIOSEK O DODATEK ELEKTRYCZNY .341 KB pdf

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Dariusz Miernik</strong></p>

Dariusz Miernik

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.