Logo Gmina Suchedniów

News

News zdjęcie id 3372

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Suchedniowie.

02.06.2022

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów

z dnia 2 czerwca 2022 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych

do sprzedaży, położonych w Suchedniowie.

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899).

ogłaszam co następuje:

I.

Z zasobu nieruchomości Gminy Suchedniów przeznaczam do sprzedaży n/w nieruchomość:

1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia:

 Niezabudowana nieruchomość gruntowa, składająca się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 147, o powierzchni 0,1000 ha, położona w miejscowości Mostki, gmina Suchedniów, dla której w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej prowadzona jest księga wieczysta KI1R/00013763/2.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

 Dla terenu na którym położona jest przedmiotowa działka nie obowiązuje miejscowy plan      zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suchedniów uchwalonym Uchwałą
Nr 36/V/98 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 16.06.1998 r. nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem: L1 – Szelejtów – Północna część terenów jednostki
z niewielką ilością zabudowy mieszkaniowej skupionej wzdłuż drogi w sąsiedztwie lasu. Teren o ciekawych walorach środowiska przyrodniczego i niewielkim zainwestowaniu stwarza możliwości dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego, głównie o funkcji letniskowo-rekreacyjnej. Dopuszcza się nowe podziały dla potrzeb budownictwa.

3. Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie Mostki, gminie Suchedniów. Nieruchomość położona w granicach otuliny Sieradowickiego Parku Krajobrazowego za pasem zabudowy mieszkaniowej w odległości ok. 50m od ulicy o nawierzchni asfaltowej. Bezpośredni dostęp do nieruchomości z drogi asfaltowej drogą gruntową nie utwardzoną
o szerokości ok. 2m będącą we władaniu Gminy Suchedniów. Przez działkę przebiega napowietrzna sieć średniego napięcia. Przedmiotowa nieruchomość od północy ogrodzona jest płotem z siatki fabrycznej na słupkach stalowych osadzonych w gruncie. Teren bez większych spadków, nieużytkowany porośnięty trawą oraz samosiejkami drzew i krzewów. Przystanek autobusowy i sklep gminny znajdują się w odległości około 0,5 km od nieruchomości. Średnie usytuowanie działki w stosunku do placówek oświatowych
i handlowych.

4. Cena nieruchomości:.

Wartość rynkowa nieruchomości wg opracowania rzeczoznawcy majątkowego 14 150,00 zł.

5. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy.

6. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy.

7. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy.

8. Terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy.

9. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy.

10. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

Nieruchomość zostanie przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargowej.

11. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami: 6 tygodni od dnia 2 czerwca 2022 r. 

II.

Ogłoszenie niniejsze umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy
w Suchedniowie ul. Fabryczna 5 na okres 21 dni tj. od dnia 2 czerwca 2022 r. do dnia 23 czerwca 2022 r.

Niezależnie od tego informacja o sporządzonym wykazie i umieszczeniu go na tablicy ogłoszeń podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej,
na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

                                                                                Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
Cezary Błach

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Cezary Błach</strong></p>

Cezary Błach

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.