Logo Gmina Suchedniów

News

News zdjęcie id 3340

Konkurs ofert na realizację w roku 2022 „Programu szczepień profilaktycznych przeciw meningokokom młodzieży zamieszkałej w Gminie Suchedniów na lata 2022-2024”.

06.05.2022

OGŁOSZENIE 
Na podstawie art. 48b ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.)
Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów 
ogłasza konkurs ofert na realizację w roku 2022 „Programu szczepień profilaktycznych przeciw meningokokom młodzieży zamieszkałej w Gminie Suchedniów na lata 2022-2024”.
ogłasza konkurs ofert na realizację w roku 2022 „Programu szczepień profilaktycznych przeciw meningokokom młodzieży zamieszkałej w Gminie Suchedniów na lata 2022-2024”.

Do składania ofert zaprasza się podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.)

 1. Przedmiotem konkursu ofert jest przeprowadzenie szczepień przeciw meningokokom ok. 50 uczniów kończących w roku szkolnym 2021/2022 klasę VIII szkół podstawowych,  zamieszkałych na terenie Gminy Suchedniów.
 2. Wymagania stawiane oferentom:
  1. dysponowanie wykwalifikowaną kadrą, zapewniającą prawidłową realizację programu,
  2. dysponowanie lokalem na terenie Gminy Suchedniów, spełniającym wymogi do realizacji programu, określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
   z 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2022 r. poz. 402)
  3. dysponowanie odpowiednim sprzętem medycznym niezbędnym
   przy realizacji programu.
 3. Czas realizacji programu: maj – wrzesień 2022 r.
 4. Oferty należy składać na formularzu ofertowym, w zamkniętej kopercie z napisem: „Konkurs ofert – szczepienia przeciw meningokokom” w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5 w terminie do 23.05.2022r.
  do godz. 15ºº. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz formularz ofertowy można pobrać osobiście w pok. 203 (tel. 041 25 43 186, wew. 61) lub ze strony internetowej: www.suchedniow.bip.doc.pl.
  Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Burmistrz Miasta i GminySuchedniów
      Cezary Błach
 

Szczegołowe_warunki_konkursu_Załącznik_Nr_2

Załącznik_do_„Szczegołowych_warunkow_konkursu_ofert”

Umowa_o_udzielenie_świadczeń_zdrowotnych.
  

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Cezary Błach</strong></p>

Cezary Błach

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

grudzień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.