Logo Gmina Suchedniów

News

News zdjęcie id 3321

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów

26.04.2022

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych

do sprzedaży, położonych w Suchedniowie.

 

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899).

ogłaszam co następuje:

I.

Z zasobu nieruchomości Gminy Suchedniów przeznaczam do sprzedaży n/w nieruchomość:

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia:

    Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym, składająca się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1323/3, o powierzchni 0,0272 ha, położona
w miejscowości Suchedniów, gmina Suchedniów, przy ul. Mickiewicza 36, dla której
w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej prowadzona jest księga wieczysta KI1R/00007018/0.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

    Dla terenu na którym położona jest przedmiotowa działka nie obowiązuje miejscowy plan      zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suchedniów uchwalonym Uchwałą Nr 36/V/98 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 16.06.1998 r. nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod tereny mieszkaniowe do adaptacji, dopełnienia lub ewentualnej wymiany przy zachowaniu wewnętrznego układu. Zalecany wzrost intensywności zabudowy, celowy wzrost udziału usług, szczególnie w części zachodniej przy ul. Kieleckiej.

3. Opis nieruchomości:

    Nieruchomość zabudowana, położona w Suchedniowie, gminie Suchedniów. Zlokalizowana w środkowej części miasta w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej. Na działce usytuowany jest budynek mieszkalny konstrukcji drewnianej, parterowy, bez podpiwniczenia, z poddaszem nieużytkowym
w zabudowie bliźniaczej. Powierzchnia użytkowa lokalu to 40,60 m2.

4. Cena nieruchomości:.

Wartość rynkowa nieruchomości wg opracowania rzeczoznawcy majątkowego 58 000 zł.

5. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy.

6. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy.

7. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy.

8. Terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy.

9. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy.

  1. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

Nieruchomość zostanie przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargowej.

11. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami: 6 tygodni od dnia 26 kwietnia 2022 r.

II.

Ogłoszenie niniejsze umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy
Suchedniów, ul. Fabryczna 5 na okres 21 dni tj. od dnia 26 kwietnia 2022 r. do dnia 16 maja 2022 r.

Niezależnie od tego informacja o sporządzonym wykazie i umieszczeniu go na tablicy ogłoszeń podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej,
na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Suchedniów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

                                                                                 Cezary Błach

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Cezary Błach</strong></p>

Cezary Błach

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

grudzień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.