Logo Gmina Suchedniów

News

News zdjęcie id 3155

7 stycznia 2022 r. Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie będzie nieczynny

30.12.2021

ZARZĄDZENIE Nr 0050.111.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) w związku z art. 43 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j Dz. U z 2019 r. poz. 1282 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.
Ustalam w Urzędzie Miasta i Gminy dzień 7 stycznia 2022 r. (piątek) dniem wolnym od pracy, w zamian za dzień świąteczny, przypadający w dniu wolnym od pracy tj. sobotę 01 stycznia 2022 r.

§ 2.

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie oraz do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia  powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                               Burmistrz

                                 /-/  Cezary Błach

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Dariusz Miernik</strong></p>

Dariusz Miernik

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.