Logo Gmina Suchedniów

News

News zdjęcie id 3003

XXXVI Sesja RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE

21.09.2021

O G Ł O S Z E N I E

XXXVI w kadencji  Sesja RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE

odbędzie się w dniu 23 września 2021 r.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie

ul. Fabryczna 5

rozpoczęcie obrad, godz. 14:00

 

Informujemy, że ze względu na stan zagrożenia epidemicznego, Sesja Rady Miejskiej odbędzie się bez udziału publiczności.

Zachęcamy Państwa do śledzenia transmisji online https://portal.posiedzenia.pl/suchedniów

Tematyka obrad dotyczyć będzie m.in. :

 • przedstawienia Informacji o przygotowaniu placówek oświatowych na terenie Gminy Suchedniów do roku szkolnego 2021/2022;
 • projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025;
 • projektu uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Suchedniów na rok 2021;
 • projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Suchedniów;
 • przedstawienia Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów o :

- przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchedniów za I półrocze 2021 r.,

- kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowaw art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych,

            - przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 r.;

 • projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
 • projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2021;
 • projektu w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr ewid. 3885/4 w obszarze miasta Suchedniów;
 • projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej;
 • projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku wielolokalowym w Suchedniowie przy ul. Bugaj 34 na działce o nr ewid geod. 6553/10, stanowiącego własność Gminy Suchedniów oraz udzieleniu bonifikaty od ceny sprzedaży;
 • uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów;
 • projektu uchwały w sprawie zmiany w składach osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Suchedniowie.

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Cezary Błach</strong></p>

Cezary Błach

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

wrzesień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.