Logo Gmina Suchedniów

News

News zdjęcie id 2993

.

14.09.2021

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt przedstawić Państwu Prelegentki i Prelegentów, którzy przyjęli nasze zaproszenie i w dniu18 września 2021 r. wygłoszą referaty podczas V Ogólnopolskiej, Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. „Jak smakuje wolność? – kuchenne opowieści o suwerenności (nie zawsze) z przeszłości”.

(więcej informacji  o konferencji www.stowarzyszeniepodprad.pl oraz https://www.facebook.com/SGIpodprad )

 

mgr Małgorzata Michalska-Nakonieczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
i Administracji w Lublinie),
historyczka sztuki, twórczyni i dziekan kierunku studiów Projektowanie Wnętrz oraz pełnomocnik rektora ds. nauczania
w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Złożyła pracę doktorską, na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, z zakresu historii miasteczek i dziedzictwa żydowskiego. Wieloletni pracownik Muzeum Wsi Lubelskiej, początkowo w Dziale Edukacji Muzealnej, a następnie na stanowisku kierownika ekspozycji muzealnej. Brała udział w wielu programach badawczych, edukacyjnych oraz projektach. Autorka wielu publikacji z zakresu historii architektury i kultury XIX i XX w., ochrony krajobrazu kulturowego i etnografii, ze szczególnym uwzględnieniem Lubelszczyzny i miasta Lublina. Nauczyciel akademicki WSPA gdzie prowadzi zajęcia z zakresu historii architektury, sztuki i designu, rewitalizacji, ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego. Autorka popularnonaukowych wykładów dla szerokiej publiczności, dotyczących szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego Lublina. Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Zainteresowania naukowe to historia architektury i urbanistyki XIX i XX w., etnografia Lubelszczyzny, rzemiosło artystyczne, historia społeczności żydowskiej w Polsce. Kolekcjonerka obiektów kultury materialnej, m in. sygnowanych zabytkowych cegieł i przedwojennych wieszaków reklamowych.

Sernik a sprawa polska

mgr Małgorzata Łukomska-Jamrozik (Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku) - ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz podyplomowo: metodykę nauczania j. angielskiego, filozofię i coaching na Uniwersytecie Śląskim oraz studia Uważność i współczucie. Podstawy, badania i psychoterapia (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie).

Suchedniowianka, choć od ponad 20 lat mieszka na Śląsku. Pracuje jako nauczycielka w Pszczynie, prowadzi również zajęcia z filozofii na Pszczyńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Doradztwa Filozoficznego. Lubi: Morze Bałtyckie, drzewa, książki ("Niektórzy mówią, że życie to jest to. Ja jednak wolę czytanie"), istotne rozmowy, chodzenie i jazdę na rowerze. Nie lubi: small talków i bezmyślności.

 

Chleb z konopiami, „masło Hindenburga” i inne „przysmaki”. Aprowizacja w czasie I wojny światowej

mgr Marcin Medyński (Polskie Towarzystwo Historyczne o. w Skarżysku-Kamiennej) – kolekcjoner, bibliofil, regionalista; prawnik, technik ekonomista. Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Skarżysku-Kamiennej, przewodniczący Rady Muzeum im. Orła Białego tamże. Podstawowe zainteresowania badawcze: dzieje obszaru obecnego powiatu skarżyskiego w okresie rozbiorów i I wojny światowej, biografistyka, historia kart pocztowych. Autor kilkudziesięciu artykułów poświęconych tym zagadnieniom oraz tematyce prawnej, współautor monografii historycznych węzła kolejowego w Skarżysku-Kamiennej oraz gmin Skarżysko Kościelne, Bliżyn, Skarżysko-Kamienna i Suchedniów; współpracownik Polskiego słownika biograficznego. Popularyzator historii regionalnej i filokartystyki. Redaktor „Zeszytów Suchedniowskich. Historia” i sekretarz redakcji „Rocznika Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Skarżysku-Kamiennej”. Uprawia kwalifikowaną turystykę górską.

 

Smak jako pojęcie fizjologiczne i jako pojęcie socjo-estetyczne (notatka z Codzienności)

mgr Krzysztof Myśliński (Muzeum Historii Kielc) - jest historykiem sztuki, muzealnikiem. Pracował w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Muzeum Narodowym w Kielcach, obecnie – w Muzeum Historii Kielc. Jest autorem wystaw i katalogów wystawowych, pisze o architekturze, muzealnictwie, historii kultury. Inwentaryzator zabytków, zwłaszcza architektury i zieleni, dawniej pracował w służbach konserwatorskich.

Laureat II edycji Świętokrzyskiej Nagrody Muzealnej im. Tadeusza Włoszka w kategorii „Edukacja muzealna” za cykl spacerów zabytkoznawczych po Kielcach.

 

Jak smakuje wolność? Kilka przykładów na niejednoznaczność

dr Krzysztof Karbownik (Muzeum Wsi Kieleckiej) – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie historii, kustosz muzealny, kierownik Działu Badań Etnograficznych Muzeum Wsi Kieleckiej. W kręgu zainteresowań badawczych znajdują się: historia gospodarcza ze szczególnym uwzględnieniem dziejów XIX-wiecznego górnictwa i hutnictwa, historia społeczna mieszkańców osad, wsi, miasteczek rejonu Staropolskiego Okręgu Przemysłowego i Zagłębia Dąbrowskiego. Zajmuje się również zabawkarstwem ludowym na terenie Kielecczyzny oraz kontekstami dawnej i współczesnej sztuki ludowej. Autor kilkunastu wystaw muzealnych i kilkudziesięciu opracowań o charakterze naukowym i popularnonaukowym.

Jest koordynatorem merytorycznym V Ogólnopolskiej, Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. „Jak smakuje wolność? – kuchenne opowieści o suwerenności (nie zawsze) z przeszłości” jak i 4 wcześniejszych konferencji.

 

Rodzinna historia z wojną w tle…...
mgr Konrad Maj (Archiwum Państwowe w Kielcach)) – pracownik

Archiwum Państwowego w Kielcach. Regionalista, przewodnik świętokrzyski, kolekcjoner. W zakresie jego zainteresowań badawczych znajduje się głównie badanie przebiegu bitwy pancernej jaka rozegrała się w styczniu 1945 r. w rejonie Pierzchnicy, Szczecna, Radomic, Morawicy.Odkrywa, inwentaryzuje i ewidencjonuje pozostałości po działaniach wojennych w krajobrazie świętokrzyskiej wsi głównie krzyże przydrożne wykonane z elementów uzbrojenia. Popularyzator turystyki militarnej. Autor artykułów dotyczących walk i pozostałości wojennych na ziemi świętokrzyskiej. Autor książek: „Ocalić od zapomnienia – pamiątki po II wojnie światowej na terenie gminy Morawica” (2014 r.), „Tropem jednej z największych bitew pancernych na ziemiach polskich. Styczeń 1945” (2021 r.).

 

 

Plebania i ekonomia „od kuchni”, czyli stan spiżarni oraz pomieszczeń gospodarczych regionu świętokrzyskiego w pierwszej połowie XIX wieku. Wybrane przykłady

mgr Marcin Janakowski (Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), jest doktorantem w Instytucie Historii UMCS, prezes Fundacji Wczoraj dla Jutra, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Historycznego, Oddział w Skarżysku-Kamiennej. Zainteresowania naukowe obejmują organizację, funkcjonowanie oraz uwarunkowania społeczno-kulturowe dyplomacji w Europie czasów jagiellońskich, ta także zagadnienia związane z dziejami regionu świętokrzyskiego. Autor licznych prac naukowych i popularnonaukowych z zakresu epoki staropolskiej oraz historii regionalnej.

 

Gorzki smak dziedzictwa – historia Emilii Ziomek

dr Justyna Staszewska (Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich
w Michniowie- Muzeum Wsi Kieleckiej)

Jest absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Praca doktorska: Pińczów i jego mieszkańcy w dobie kapitalizmu (1870-1939). Zainteresowania badawcze: historia polskiej wsi w XIX i XX w., relacje polsko-żydowskie na ziemiach polskich, historia społeczności lokalnych, martyrologia wsi polskich podczas II wojny światowej. Wybrane publikacje: ks. Pogrom kielecki w kieleckiej prasie lokalnej
po 1989 r. w: Relacje polsko-żydowskie w XX w. Badania-kontrowersje-perspektywy, Warszawa 2021; Jan Francuz – zarys biografii bohatera
w światle akt Archiwum Diecezjalnego w Kielcach, „Wieś polska podczas II wojny światowej", Nr 1, 2020; Wpływ przemian kapitalistycznych na strukturę społeczną mieszkańców Pińczowa w latach 1870–1939, „UR Journal of Humanities and Social Sciences", Nr 3(4)/2017; Samorząd miejski i powiatowy w Pińczowie w okresie I wojny światowej, Między Wisłą a Pilicą. Studia i materiały historyczne, pod red. M. Przeniosło, Kielce 2010, t. 10; Udział ludności żydowskiej w życiu gospodarczym Bodzentyna w latach 1918-1939, w: Społeczeństwo i gospodarka w regionie świętokrzyskim w XIX i XX w., pod red. U. Oettingen, J. Szczepański, Kielce 2008.

 

Próba rekonstrukcji menu mieszkańców Suchedniowa i okolic na co dzień i od święta w późnym średniowieczu oraz w okresie wczesnonowożytnym

dr Piotr Kardyś (Polskie Towarzystwo Historyczne o. w Skarżysku-Kamiennej)

doktor nauk humanistycznych, specjalizacja historia średniowiecza, zainteresowania badawcze koncentrują się wokół osadnictwa małopolski, struktur kościelnych, księgozbiorów i bibliotek w średniowieczu i okresie wczesnonowożytnym, historia regionalna skarżysko i okolice, autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, autor monografii Wiślicy, redaktor i tomu almanachu świętokrzyskiego, recenzent w czasopiśmie archiwa biblioteki i muzea kościelne, stale współpracuje z IH UJK, Archiwum Diecezjalnym Kielcach, wyższym seminarium duchownym w Kielcach, członek PTH i KTN 

 

Relacja z badań nad genealogią Gajzlerów, ze szczególnym uwzględnieniem suchedniowskiego poety Jana Gajzlera

Michał Kazimierz Gajzler – absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją w Informatyce i Ekonometrii. Z zawodu analityk biznesowy w firmie ubezpieczeniowej. Z zamiłowania badacz zagadek historycznych, regionalista łowicki, zainteresowany losem pamiątek o znaczeniu rodzinnym, regionalnym i historycznym. Autor opracowania artykułu z 1907 roku „Łowicz pod względem higieniczno-społecznym" opublikowanego w „Rocznikach Łowickich". Autor kilku artykułów o tematyce genealogicznej. Urodził się w Łowiczu, mieszka w Warszawie.

 

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Cezary Błach</strong></p>

Cezary Błach

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.