Logo Gmina Suchedniów

News

News zdjęcie id 2810

Jest szansa na niemal 50 mln złotych na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 751!

29.04.2021

-W związku z brakiem ZRID i możliwości skompletowania dokumentacji pozwalającej na rozpoczęcie projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn-Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle/ Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn”, a tym samym ogromnym ryzykiem niezrealizowania i nierozliczenia tego zadania w terminie oraz ryzykiem utraty kwoty 40 mln. dofinansowania z UE i prawie 1,5 ze skarbu państwa uznałam, że naszego województwa nie stać na takie potencjalne straty i niegospodarność. W marcu na Sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego wystąpiłam do Marszałka Andrzeja Bętkowskiego i członków Zarządu o wyrażenie zgody na przesunięcie w miejsce zagrożonego projektu w pełni gotowego do realizacji projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751…..”- mówi radna wojewódzka Agnieszka Buras.

Projekt naszej drogi jako bardzo ważny dla mieszkańców i rozwoju regionu został ujęty w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Ponadto już od dawna posiada kompletną dokumentację i prawomocną decyzję ZRID i praktycznie „od zaraz” można ogłaszać przetarg, rozpocząć i z sukcesem zakończyć jego realizację w obowiązującym terminie tj. do końca 2023r.

Już podczas Sesji Sejmiku Marszałek Województwa zadeklarował realizację rozbudowy drogi woj.751  w Perspektywie Finansowej 2014-2020, a obecnie procedowany jest wniosek w sprawie zmian w budżecie województwa i WPF.

Jak podkreśla radna równie ważny dla naszego województwa projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn-Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej…” zostanie zrealizowany w kolejnej Perspektywie 2021-2027.

„Wierzę, że radni sejmiku województwa, kierując się gospodarnością i racjonalnością wydatkowania środków publicznych zagłosują za zmianą kolejności realizacji tych dwóch inwestycji. Logika i zdrowy rozsądek wskazują bowiem na konieczność realizacji w pierwszej kolejności inwestycji gotowej do realizacji w celu zapobieżenia utraty ogromnego unijnego dofinansowania.” – mówi radna Agnieszka Buras.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 751 realizowana jest od 2018 roku. W tym czasie przebudowano most obok Posterunku Policji, trwa budowa ronda. Natomiast do 2023 roku powstanie droga o długości 6530 mb. Z kwoty 49.786.970 zł, aż 40.921.000 zł to środki Unii Europejskiej. Pozostałą kwotę wygospodaruje samorząd województwa, który będzie także zabiegał o środki z budżetu państwa. Istnieje szansa na pozyskanie dodatkowych około 5 mln złotych.

Największy i najbardziej skomplikowany zakres prac obejmie teren miasta, gdzie trzeba przebudować całą infrastrukturę podziemną.

Z takiego rozwoju sytuacji nie kryje zadowolenia burmistrz Cezary Błach – „Cieszę się, że nasze starania o tą inwestycje znajdują szczęśliwy koniec. Gmina Suchedniów już kilka lat temu przekazała 200.000 zł na opracowanie dokumentacji tej drogi. Od ubiegłego roku wzięliśmy na siebie budowę ronda. W rozmowach z Agnieszką Buras i Marszałkiem Województwa niejednokrotnie zgadzaliśmy się, że dobrze byłoby kontynuować przebudowę drogi po zakończeniu budowy ronda. Na przeszkodzie jednak stały finanse.  Dziś okazuje się, że nie tylko inwestycja staje się realna, ale również zapobiegniemy utracie środków unijnych dla naszego województwa.

Dziękuję naszej radnej Agnieszce Buras, Marszałkowi Województwa Andrzejowi Bętkowskiemu oraz całemu Zarządowi Województwa za tą decyzję. Jednocześnie wierzę, że po skompletowaniu dokumentacji technicznej uda się także wybudować obwodnicę Nowego Korczyna – równie ważną inwestycję dla naszego województwa.”  

Jacenty Kita

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Cezary Błach</strong></p>

Cezary Błach

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

listopad 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.