Logo Gmina Suchedniów

News

News zdjęcie id 2771

XXX Sesja RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE

19.03.2021

O G Ł O S Z E N I E

XXX w kadencji  Sesja RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE

odbędzie się w dniu 25 marca 2021 r.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie

ul. Fabryczna 5

rozpoczęcie obrad, godz. 14:00

Informujemy, że ze względu na stan zagrożenia epidemicznego, Sesja Rady Miejskiej odbędzie się bez udziału publiczności.

Zachęcamy Państwa do śledzenia transmisji online https://portal.posiedzenia.pl/suchedniów

Tematyka obrad dotyczyć będzie m.in. :

 • Informacji Zarządu NZOZ „Promyk” Sp z o.o. o sposobie wykorzystania środków uzyskanych z czynszów za 2020 r.;
 • Sprawozdania z realizacji w roku 2020 „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom młodzieży zamieszkałej w Gminie Suchedniów na lata 2019 – 2021”;
 • Sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suchedniowie za rok 2020;
 • Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Suchedniów za rok 2020;
 • projektu uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Suchedniów na rok 2021;
 • sprawozdania  z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Suchedniów w 2020 roku.
 • projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Suchedniów w 2021 roku;
 • projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kielce;
 • projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminów korzystania z gminnych obiektów sportowych przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Emilii Peck w Suchedniowie;
 • projektów uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2021 – 2038 oraz zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2021;
 • projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy;
 • projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Suchedniów;
 • projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchedniów w 2021 roku;
 • projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie;
 • projektu uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach wraz z odpowiedzią na skargę.

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Dariusz Miernik</strong></p>

Dariusz Miernik

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.