Logo Gmina Suchedniów

News

News zdjęcie id 2612

Rusza remont pomieszczeń na Klub Seniora

08.09.2020

7 września w suchedniowskim magistracie podpisana została umowa na realizację zadania pod nazwą „Adaptacja i przystosowanie budynku przy ul. Sportowej 1 w Suchedniowie w ramach projektu pn. "Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów”.

Umowę podpisali Magdalena Ogonowska – kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który będzie koordynował realizację projektu, oraz Robert Perlak, właściciel firmy „PROMBUD” z Kielc, która będzie wykonawcą zadania. Przy podpisaniu umowy obecni byli także: burmistrz Cezary Błach, zastępca burmistrza Dariusz Miernik, Agnieszka Jaszczur i Krzysztof Laskowski – inspektor nadzoru.

Wartość umowy wynosi 408.999,99 zł, termin zakończenia prac to 11 grudnia br.
– Klub zacznie działać od 1 stycznia 2021 roku – zapowiada burmistrz Cezary Błach.

 

INOFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt pn. „Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych. 
Całkowita wartość projektu to 2 081 579,35, w tym dotacja 1 920 299,35 zł, wkład własny niefinansowy 161 280,00 zł
Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla min. 80 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w wieku senioralnym z obszaru gminy Suchedniów. Utworzone zostaną dwa Kluby Seniora. Pierwszy z nich zlokalizowany będzie w budynku przy ul. Sportowej 1 w Suchedniowie. Tu zaplanowano 30 miejsc dla mieszkańców miasta Suchedniów i sołectwa Mostki. Z kolei mieszkańcy sołectw Michniów, Krzyżka i Ostojów będą mogli skorzystać z oferty klubu w Centrum Kształceniowo-Integracyjnym Michniowie, gdzie miejsc będzie 20. Ze środków projektu, opórcz adaptacji pomieszczeń, zaplanowano także wyposażenie obu placówek i zakup 9-osobowego busa, który codziennie będzie dowoził uczestniówz terenu całej gminy na zajęcia. Ponadto dotacja pokryje koszt 30 miesiecy funkcjonowania klubów. Uczestnictwo będzie nieodpłatne. 
W ciągu najbliższych tygodni ukażą się szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji i uczestnictwa w klubach, które będzie można znaleźć na stronie www.suchedniow.pl oraz w Gazecie Suchedniowskiej .

  

 

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Cezary Błach</strong></p>

Cezary Błach

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

październik 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.