Logo Gmina Suchedniów

News

News zdjęcie id 2557

XIX Sesja RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE

01.07.2020

O G Ł O S Z E N I E

XIX w kadencji  Sesja RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE

odbędzie się w dniu 09 lipca 2020 r.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie

ul. Fabryczna 5

rozpoczęcie obrad, godz. 15:00

Informujemy, że ze względu na stan zagrożenia epidemicznego, Sesja Rady Miejskiej odbędzie się bez udziału publiczności.

Zachęcamy Państwa do śledzenia transmisji online https://portal.posiedzenia.pl/suchedniów

Tematyka obrad dotyczyć będzie m.in. :

 • Informacji Zarządu NZOZ „Promyk” Sp. z o.o. o sposobie wykorzystania środków uzyskanych z czynszów za 2019 r;
 • Sprawozdania z realizacji w roku 2019 „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom młodzieży zamieszkałej w gminie Suchedniów na lata 2019 – 2021”;
 • Sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019;
 • projektu uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020;
 • projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Suchedniów w 2020 roku;
 • projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Suchedniów na rok szkolny 2020/2021;
 • Raportu o stanie Gminy Suchedniów w 2019 r. – debata;
 • Sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych jednostek kultury za 2019 r.
 • przyjęcia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suchedniów za 2019 r. – absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy;
 • projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2020;
 • projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Suchedniów.

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Cezary Błach</strong></p>

Cezary Błach

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

luty 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

wersja językowa

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.