Logo Gmina Suchedniów

News

News zdjęcie id 2476

Wytyczne w sprawie segregacji odpadów w czasie koronawirusa

16.04.2020

Wiele osób zastanawia się co z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania koronawirusa, gdzie wyrzucać maseczki i rękawiczki i co ze śmieciami osób w izolacji.

W tej sprawie są już wytyczne ministra klimatu i głównego inspektora sanitarnego.

Okazuje się, że odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Minister w wytycznych wyjaśnia również istotne pojęcia:
kwarantanna
 – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie,
w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych

izolacja – odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia
biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby.

Postępowanie z odpadami
Z odpadami wytworzonymi w miejscu kwarantanny lub izolacji przez osoby:
➢ które były narażone na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2,
➢ zakażone koronawirusem SARS-CoV-2,
➢ mające bezpośredni kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2,
➢ chorych na COVID-19.

Odpady wytwarzane w miejscach kwarantanny lub izolacji, ze względu na miejsce powstawania oraz na ich skład stanowią odpady komunalne. Jednakże, z uwagi na świadomość, że odpady te wytwarzane będą przez osoby zakażone wirusem SARS-CV-2 lub chore na COVID-19 oraz brak potwierdzonych ustaleń naukowych co do czasu aktywności koronawirusa na powierzchniach różnych materiałów wchodzących w skład odpadu, należy
z tymi odpadami postępować zachowując szczególne środki ostrożności.

Wytyczne dla osób przebywających w izolacji (wytycznymi tymi obejmuje się także odpady wytwarzane w obiektach/na obszarze kwarantanny zbiorowej, którą obejmowani są obywatele Polski np. wracający do kraju).

▪ wysoce zalecane jest, aby odczekać 72 godziny od zamknięcia worka - przed
przekazaniem worka z odpadami do odbioru;
▪ osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady w worku przeznaczonym na ten cel,
w miarę możliwości worek spryskać preparatem wirusobójczym;
▪ worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej ¾ jego pojemności;
▪ po zapełnieniu worka, osoba przebywająca w izolacji, zawiązuje worek i po ustaleniu
z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji wystawia worek z odpadami z pomieszczenia, w którym przebywa;
▪ osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony przez osobę w izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje/zamyka go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (oprócz
dokładnego zawiązania worka, można zamknąć go dodatkowo przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza datę oraz godzinę zamknięcia worka;

  • worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym na te odpady, w miarę możliwości będącego w posiadaniu odbierającego;

▪ przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów, używać rękawic ochronnych, myć i/lub dezynfekować ręce;

▪ odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki) powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji.

➢ magazynowanie odpadów, o których mowa powyżej, w miejscach przeznaczonych do gromadzenia odpadów, z wyłączeniem zabudowy jednorodzinnej, prowadzi się
w zamykanych pojemnikach lub kontenerach, oznakowanych, w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem odpadów, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych oraz zwierząt.

Pamiętajmy, że osoby odbierające odpady realizują kilkaset odbiorów dziennie
z naszych posesji. Ich bezpieczeństwo to także nasze bezpieczeństwo.

Pamiętajmy również o podstawowych zasadach:                                

  1. Kupujmy mądrze – nie kupujmy zbędnych produktów na zapas. Niewykorzystane, przeterminowane trafią do kosza na śmieci.

  2. Zmniejszajmy objętość odpadów – gniećmy butelki, kartony itp. im mniej śmieci będą zajmowały miejsca, tym więcej wejdzie ich do śmieciarki.

  3. Segregujmy prawidłowo – segregowanie odpadów jest bardzo proste i nie wymaga żadnych nakładów. Segregujmy to, co się da, wrzucając do odpowiednich worków/kontenerów.

  4. Ograniczajmy remonty i wymianę mebli – do odwołania zamknięty jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), a tym samym utrudniony jest sposób pozbywania się tych odpadów. Poczekajmy z tym do „normalności”, kiedy PSZOK zacznie działać pełną parą właśnie dla Państwa.

  5. Kompostujmy bioodpady – produkcja odpadów biodegradowalnych będzie wzrastała, rozpoczyna się sezon wegetacyjny. Ograniczajmy ilość bioodpadów wyrzucanych do worków. Kompostowanie jest proste i możemy otrzymać gotowy produkt do wykorzystania
    w naszych ogródkach.

 

 

 

 

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Cezary Błach</strong></p>

Cezary Błach

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

styczeń 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.