Logo Gmina Suchedniów

News

News zdjęcie id 2287

XIII Sesja RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE

22.11.2019

O G Ł O S Z E N I E

XIII w kadencji  Sesja RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE

odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 r.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie

ul. Fabryczna 5

rozpoczęcie obrad, godz. 14:00

Tematyka obrad dotyczyć będzie m.in. :

  • przedstawienia Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Suchedniów w roku szkolnym 2018/2019;
  • projektu uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019;
  • projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Suchedniów przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania;
  • projektu w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020;
  • projektów uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2019 – 2038 oraz w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2019;
  • projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
  • projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie;
  • projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Kościelna I”.

Transmisja on-line z obrad Rady Miejskiej

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Cezary Błach</strong></p>

Cezary Błach

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

lipiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.