Logo Gmina Suchedniów

News

News zdjęcie id 2266

apel ZGK o właściwe korzystanie z kanalizacji

29.10.2019

Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji powoduje wiele kosztownych i pracochłonnych awarii w sieciach, przepompowniach oraz oczyszczalniach ścieków. Zwiększa również koszty ich użytkowania, a co za tym idzie również cenę metra sześciennego ścieków.

Wykaz odpadów, których nie należy wrzucać do kanalizacji reguluje art. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”( Dz. U. z 2017 poz. 328 z późn.zm.)

„Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:

1) odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;

2) odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;

3) substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu;

4) substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;

5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek;

6) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:

a) obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,
b)stacji krwiodawstwa,
c) zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne,
d) laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.

 

Niestety codziennie spotkamy się z przypadkami niewłaściwego korzystania z urządzeń kanalizacji. Znajdujemy w niej przedmioty, które nigdy nie powinny się tam znaleźć m.in.:

Na potwierdzenie powyższego przedstawiamy kilka skutków niewłaściwej eksploatacji kanalizacji:

  • Wrzucane do sieci śmieci tworzą zatory i sprzyjają namnażaniu się bakterii w odpływach;
  • Wrzucane do kanalizacji resztki jedzenia powodują zwiększanie populacji szczurów;
  • Zużyte oleje roślinne wlewane do kanalizacji tężeją i tworzą zatory. Osadzając się bowiem na ścianach rur, zmniejszy ich średnicę, co uniemożliwi prawidłowy przepływ ścieków;
  • Niedopałki papierosów oraz inne substancje np. leki poprzez zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki;

 

Szanowni odbiorcy!

Prosimy o właściwe korzystanie z kanalizacji.

 

Miejsce śmieci nie jest w sieci… dbajmy o wspólne dobro i nie utrudniajmy sobie życia bezmyślnym zachowaniem.

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Dariusz Miernik</strong></p>

Dariusz Miernik

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

grudzień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.