Logo Gmina Suchedniów

News

News zdjęcie id 2172

Rusza budowa kompleksu sportowego

07.08.2019

W najbliższy poniedziałek rozpoczną się prace w ramach I etapu budowy kompleksu sportowego przy „Jedynce” w ramach zadania pod nazwą „Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie oraz Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie”.

Dziś (7 sierpnia) burmistrz Cezary Błach z właścicielami firmy „Hotex” Markiem i Tomaszem Snopek oraz inspektorem nadzoru Krzysztofem Laskowskim podpisał stosowne umowy. Przy podpisaniu umowy obecni byli: radna wojewódzka Agnieszka Buras, przewodniczący rady miejskiej Krzysztof Adamiec, radni: Anna Salwa, Tomasz Kutwin, Henryk Łakomiec, Arkadiusz Pająk, zastępca burmistrza Dariusz Miernik, dyrektor szkoły Zdzisław Wojnarski i jego zastępca Dariusz Kowalik. Firma ta wykona prace objęte przetargiem za kwotę 6.748.970 zł. Gmina na ten cel pozyskała dotację 2.468.000 zł z Ministerstwa Sportu w ramach programu „Sportowa Polska” oraz dofinansowanie w wysokości 499 772,62 zł w ramach działania 7.4 ,,Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Osi priorytetowej 7 ,,Sprawne usługi publiczne” RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Pani Agnieszka Buras oraz burmistrz podziękowali pani minister Annie Krupce za pomoc w uzyskaniu dofinansowania inwestycji. Burmistrz swe podziękowania skierował również do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego oraz radnej sejmiku Agnieszki Buras.   

Inwestycja będzie realizowana w latach 2019-2021 i podzielona została na trzy etapy.

Etap I obejmuje demontaż obecnie istniejących boisk, demontaż istniejącego wyposażenia boisk, budowę sali sportowej o wymiarach 36,00 x 19,00 m (684,00 m2 wraz z wyposażeniem i zapleczem, łącznika ze szkołą istniejącą, zawierający wejście, komunikację i szatnie uczniów. W etapie I wykonane zostanie również odwodnienie boiska i terenów przyległych, włączenie do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Szarych Szeregów, instalacja gazowa zewnętrzna od miejsca przyłącza do kotłowni projektowanej, przyłącze wody oraz wymianę fragmentu istniejącej sieci wodociągowej na terenie działki, rozbudowę i remont instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, instalacje elektryczne zewnętrzne od nowego przyłącza elektrycznego z instalacją oświetlenia terenu i odgromową, a także wymianę lamp oświetleniowych w budynku starej sali gimnastycznej.

Etap II obejmuje montaż paneli PV (fotowoltaika) w celu produkcji energii elektrycznej - instalacja o wielkości 39 kW, a etap III budowę boiska o nawierzchni z trawy sztucznej 30,00 m x 62,00 m (1860,00 m2) wraz z ogrodzeniem, boiska wielofunkcyjne z poliuretanu 19,10 m x 32,10 m (613,11 m2), wykonanie oświetlenia zewnętrznego, chodników i zieleni, montaż małej architektury, utwardzenia terenowe, budowę zatoki manewrowej z nawierzchni drogowej, utwardzenie terenu poprzez wykonanie nawierzchni drogowej na istniejącym placu o wymiarach 19,5 x 18,00 m, z istniejącymi boksami garażowymi blaszanymi, nowe ogrodzenia, w tym wykonanie ogrodzenia, ujęcia wody i drzew na terenie (z wyłączeniem ogrodzenia placu zabaw).

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Cezary Błach</strong></p>

Cezary Błach

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

luty 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

wersja językowa

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.