Logo Gmina Suchedniów

News

News zdjęcie id 2148

"Kuźnica" i "kuźniczy krąg" zapraszają na "KAWKĘ"

09.07.2019

Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie
oraz Stowarzyszenie "Kuźniczy Krąg" zapraszają na

Konfrontacje Amatorskich Widowisk Kabaretowych "KAWKA"
w dniach 16-17 listopada 2019 r.


REGULAMIN

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem Konfrontacji Amatorskich Widowisk Kabaretowych „KAWKA" jest Stowarzyszenie „Kuźniczy Krąg" w Suchedniowie oraz Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica" w Suchedniowie z siedzibą w 26-130 Suchedniów, ul. Bodzentyńska 18.

II. UCZESTNICY

1. „KAWKA" jest ogólnopolskim konkursem dla amatorskich grup zajmujących się twórczością kabaretową.
2. Aby zgłosić chęć udziału w „KAWCE", należy wypełnić czytelnie kartę zgłoszenia znajdującą się na stronie www.kuznica-suchedniow.com, dołączyć zarejestrowany, minimum 10-minutowy program (do wyboru: teksty, scenariusze, nagrania CD, DVD) i przesłać pod adres Organizatora z dopiskiem „KAWKA". Zgłoszenia można dokonać również drogą elektroniczną: sok.kuznica@wp.pl do dnia 31 października 2019 r.
UWAGA: Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów.
3. Najpóźniej do 8 listopada 2019 r. Organizator poda do wiadomości publicznej listę wykonawców zakwalifikowanych do udziału w „KAWCE" oraz poinformuje o tym zainteresowanych.

III. PREZENTACJE

1. Prezentacje konkursowe odbędą się w dniu 16 listopada 2019 r. w sali widowiskowej Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica" w Suchedniowie przy ul. Bodzentyńskiej 18.
2. Kabarety zobowiązane są do przedstawienia 20-30 minutowego programu konkursowego.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość przerwania występu w przypadku przekroczenia regulaminowego czasu prezentacji, w przypadku zachowań nie licujących z postawą Artysty (zbyt ostre wulgaryzmy, rasizm itp.).
4. Maksymalny czas na montaż i demontaż sceny wynosi 10 minut.
5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niedopełnienie formalności związanych z wymogami prawa autorskiego.
6. Do udziału w „KAWCE", Organizator zaprosi minimum 6 zespołów.
7. W programie drugiego dnia w godzinach dopołudniowych przewidziany jest panel dyskusyjny dla wszystkich uczestników „KAWKI".
8. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, Koncert Laureatów i Gwiazdy Wieczoru odbędzie się w dniu 17 listopada 2019 r. w sali widowiskowej SOK „Kuźnica".

IV. JURY

1. Jury zostanie powołane przez Organizatora.
2. Obrady Jury odbywają się przy drzwiach zamkniętych.
3. Werdykt Jury w zakresie oceny występów oraz przyznania nagród jest ostateczny i niepodważalny.

V. NAGRODY

1. Nagrodą Główną Konfrontacji Amatorskich Widowisk Kabaretowych „KAWKA" jest symboliczna Złota Kawka.
2. Nagrody finansowe:
I miejsce – 4000 zł.
II miejsce – 3000 zł.
III miejsce – 2000 zł.
Wyróżnienie – nagroda rzeczowa.
Zwycięzcy otrzymają statuetki Kawki.
Nagrody finansowe są kwotami brutto. Jury zastrzega sobie inny podział nagród.
3. Nagroda Publiczności – ufundowana przez Sponsora.
4. Wszystkie zespoły otrzymają dyplomy.
5. Organizator może przyznać także dodatkowe nagrody nieujęte w Regulaminie.

VI. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

1. Wykonawca oświadcza, że w pełni przysługują mu prawa do prezentacji programu.
2. Wykonawcy oświadczają, że wyrażają zgodę na użycie swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska w akcjach promocyjnych dotyczących „KAWKI".
3. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestrowania i dysponowania  zarejestrowanymi materiałami z „KAWKI".
4. Wysłanie karty zgłoszenia pod adres Organizatora jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5. Kwestie sporne w zakresie interpretacji powyższego Regulaminu rozstrzyga wyznaczony Przedstawiciel Organizatora, a jego decyzja jest ostateczna.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Organizator zobowiązany jest do poinformowania uczestników „KAWKI" o wprowadzonych (ewentualnie) zmianach nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem „KAWKI".
7. Kolejność występów ustala się drogą losowania (nie dotyczy Koncertu Laureatów).
8. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
9. Organizator zapewnia Wykonawcom wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje) i nocleg z 16 na 17 listopada 2019 r.
10. Wszelkich informacji dotyczących „KAWKI" udzielamy drogą mailową bądź telefonicznie: sok.kuznica@wp.pl, tel. 41/ 25 43 094, 509 245 786, 508 140 266.

KARTA ZGŁOSZENIA

 

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Cezary Błach</strong></p>

Cezary Błach

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

marzec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.