Logo Gmina Suchedniów

News

sprawozdanie z konsultacji projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

20.11.2018

SPRAWOZDANIE

z przeprowadzonych konsultacji projektu

„Programu współpracy Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”

 

W dniach od 23 października do 6 listopada 2018 r. odbyły się konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” zgodnie z Uchwałą Nr 68/XI/10 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 21 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Suchedniów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem programu na 2019 rok zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej: www.suchedniow.bip.doc.pl, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Suchedniów: www.suchedniow.pl. oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta      i Gminy w Suchedniowie.

Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii    i wniosków w formie pisemnej, osobiście, drogą pocztową lub pocztą elektroniczną na dołączonym do projektu programu formularzu.

W wyznaczonym terminie tj. do 06.11.2018r. nie wpłynął żaden wniosek ani uwaga do projektu.

 

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej: www.suchedniow.bip.doc.pl.

 

Suchedniów, 20.11.2018r.                             

Burmistrz

Miasta i Gminy

 

Cezary Błach

 

 

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Cezary Błach</strong></p>

Cezary Błach

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

marzec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.