Logo Gmina Suchedniów

News

Rada Miejska ustaliła dla Mieszkańców dopłaty z budżetu do cen za wodę i ścieki

03.07.2018

W związku z wprowadzonymi zmianami w prawie począwszy od 2018 roku Rada Miejska w Suchedniowie nie posiada już kompetencji do ustalania jednostkowych cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. W dniu 12 grudnia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw. Dotychczasowe kompetencje Rady Miejskiej w tym zakresie przejęło Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

W dniu 4 czerwca 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydało decyzję znak: WA.RET.070.1.62.3.2018 zatwierdzającą taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Suchedniów na okres 3 lat.

Zgodnie z tą decyzją cena jednostkowa za pobraną wodę ustalona została w wysokości  3,53 zł/m3 netto w okresie 2018/2019.

Zgodnie z ww. decyzją cena jednostkowa za odprowadzanie ścieków ustalona została w wysokości 6,73 zł/m3 netto w okresie 2018/2019.

Ceny te będą ulegać wzrostowi w kolejnych 2 latach obowiązywania taryfy.

W dniu 28 czerwca 2018 roku Rada Miejska w Suchedniowie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych cen wody i ścieków zatwierdzonych decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Dopłata ta wyniesie:

- 0,70 zł netto do każdego m3 dostarczonej wody dla odbiorców zaopatrywanych w wodę na cele bytowe w domach jednorodzinnych rozliczanych w okresach dwumiesięcznych (obniżenie do poziomu 2,83 zł/m3 netto)

 - 0,70 zł netto do każdego m3 dostarczonej wody dla odbiorców zaopatrywanych w wodę na cele bytowe w domach jednorodzinnych i w budynkach wielolokalowych oraz dla odbiorców będących samorządowymi lub państwowymi jednostkami organizacyjnymi, stowarzyszeniami działającymi w zakresie kultury fizycznej i sportu rozliczanych w okresach jednomiesięcznych (obniżenie do poziomu 2,83 zł/m3 netto)

- 1,07 zł netto do każdego m3 ścieków odprowadzanych przez odbiorców w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych, odprowadzających ścieki do sieci kanalizacyjnej, dla odbiorców będących samorządowymi lub państwowymi jednostkami organizacyjnymi oraz stowarzyszeń działających w zakresie kultury fizycznej i sportu (obniżenie do poziomu 5,66 zł/m3 netto)

Biorąc pod uwagę przewidywaną ilość pobranej wody i odprowadzonych ścieków, łączna roczna dopłata dla Mieszkańców z budżetu Gminy do jednostkowych cen za wodę i ścieki wyniesie 360 tys. zł w ujęciu rocznym.

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Cezary Błach</strong></p>

Cezary Błach

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

grudzień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.