Logo Gmina Suchedniów

News

XLV Sesja RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE

13.03.2018

O G Ł O S Z E N I E

XLV w kadencji  Sesja RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE

odbędzie się w dniu 19 marca 2018r.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie

ul. Fabryczna 5

Rozpoczęcie obrad o godz. 14:00

Tematyka obrad dotyczyć będzie m.in. :

 • Informacji Zarządu NZOZ „Promyk” Sp. z o.o. o sposobie wykorzystania środków uzyskanych z czynszów za 2017r.
 • Sprawozdań z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 • Sprawozdania z działalności Miejsko/Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie za rok 2017.
 • Sprawozdania z realizacji przez Gminę Suchedniów programów polityki zdrowotnej w roku 2017.
 • Projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
 • Projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suchedniów.
 • Projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 • Zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2018 i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2038.
 • Projektu uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Suchedniów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 • Projektu uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Suchedniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 • Projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych  na zakup energii elektrycznej oraz na dystrybucję energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej
 • Projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchedniów w 2018 roku.
 • Projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Suchedniów.

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Cezary Błach</strong></p>

Cezary Błach

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

luty 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

wersja językowa

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.