Logo Gmina Suchedniów

News

APEL NIE PAL ŚMIECI

03.01.2018

Często stosowaną metodą oszczędzania węgla jest spalanie śmieci w domowych piecach. Najczęściej spalaniu poddawane są odpady typu: papier, kartony, mieszane materiały z opakowań (plastik, folia, puszki po napojach), stare meble, itp. Dym z niskiej emisji (emisja z niskich kominów domostw lub małych lokalnych kotłowni), uniemożliwiającej wyniesienie zanieczyszczeń na duże odległości i ich rozproszenie przez wiatr, powoduje odczuwalny efekt lokalny w postaci wzrostu ilości substancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne. Stan ten szczególnie nasila się w okresie jesienno-zimowym, zarówno ze względu na sezon grzewczy, jak i niesprzyjające rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń czynniki, którymi głównie są: niska temperatura oraz duża wilgotność względna powietrza.

Spalanie odpadów w piecach domowych to tylko z pozoru oszczędność, polegająca na mniejszej ilości odpadów koniecznych do wywiezienia, czy mniejszej ilości węgla zużytego do ogrzania domu.

Spalając odpady w domowych piecach przyczyniamy się do pogorszenia stanu technicznego urządzeń i przewodów kominowych. Większość odpadów posiada bardzo niską wartość energetyczną i mogą one spowodować uszkodzenie pieca oraz zagrożenie pożarowe. Spalanie odpadów w domowych instalacjach powoduje zwiększone osadzanie się
w przewodzie kominowym sadzy smołowej oraz sadzy szklistej zawierającej dużo domieszek smołowych i kwas octowy. Bardzo trudno je usunąć, a ich nadmiar może powodować zapalenie się przewodu kominowego, a w efekcie przyczynić się do pożaru domu. Popiół
i sadza zalegające w przewodach i rurkach płomienno-dymowych znacznie obniżają wydajność i sprawność paleniska.

Według danych statystycznych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, ok. 20% pożarów w Polsce można zaliczyć do pożarów kominowych, spowodowanych zapaleniem sadzy w przewodzie kominowym. Największe nasilenie pożarów z tego powodu przypada na miesiące zimowe i wiosenne. Powstające w wyniku spalania odpadów tlenki siarki, tlenki azotu, dwutlenek węgla, para wodna oraz wszelkiego rodzaju chemikalia, przyczyniają się do stopniowego niszczenia pieca (korozja). Najczęściej zjawisko korozji odnosi się do metali i ich stopów, jednakże dotyczy ono również tworzyw niemetalowych, takich jak beton, materiały ceramiczne, tworzywa sztuczne. Skutkiem korozji mogą być wżery, pęknięcia, zmatowienie oraz kruchość korozyjna elementów pieca, a w konsekwencji spadek jego wydajności cieplnej.

Piece, w których spala się odpady, mają krótszy czas eksploatacji, a ich wymiana wiąże się z dużym wydatkiem finansowym, nie licząc kosztów związanych z bardzo często występującymi awariami, czy koniecznością czyszczenia instalacji. Wszystkie te wydatki przewyższają koszty odbioru selektywnie zebranych odpadów.

 

NIE PAL ŚMIECI!

Istnieje ustawowy zakaz spalania odpadów zawierających substancje niebezpieczne
w urządzeniach, które nie są do tego przeznaczone! Zgodnie z ustawą o odpadach
z 14 grudnia 2012 r. i kodeksem wykroczeń, zakazane jest spalanie odpadów w piecach
i kotłowniach domowych, jak również na wolnym powietrzu. Zgodnie z art. 191 ustawy
o odpadach- „Kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r. właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim sanitarnym, porządkowym i technicznym. Ustawa nakazuje pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami odrębnymi.

BEZWZGLEDNIE NIE WOLNO SPALAĆ NASTĘPUJĄCYCH ODPADÓW !

• mebli zawierających chlorowane fenole (substancje konserwujące),
• opakowań z tworzyw sztucznych, butelek PET,
• opakowań po chemikaliach,
• baterii,
• farb, lakierów, klejów,
• gum (opon),
• sprzętu RTV i AGD,
• odzieży z tworzyw sztucznych, obuwia, sztucznej skóry,
• styropianu, przewodów, kabli,
• papieru bielonego nieograniczonymi związkami chloru z kolorowym nadrukiem,
• kolorowych gazet (zawierających metale ciężkie).

W gospodarstwach domowych (oprócz konwencjonalnych materiałów opałowych) zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich można spalać tylko:


• papier, tekturę i drewno (o ile nie są zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi)
• niektóre odpady z gospodarki leśnej (oprócz chemikaliów, opakowań z tworzyw sztucznych,
• odpady kory i korka (niezawierające substancji niebezpiecznych)
• czyste trociny, wióry, ścinki, z wyłączeniem ścinek z obróbki płyt wiórowych
Odpady te mogą być spalane wyłącznie w piecach przystosowanych do spalania danego ich rodzaju.

Pamiętajmy, że paląc w domowym piecu odpadami szkodzimy przede wszystkim sobie, najbliższej rodzinie i sąsiadom.

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Cezary Błach</strong></p>

Cezary Błach

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

luty 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

wersja językowa

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.