Logo Gmina Suchedniów

News

XXXIV sesja rady miejskiej

14.06.2017

O G Ł O S Z E N I E

XXXIV w kadencji  Sesja RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE

odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017r.

w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica”.

Rozpoczęcie obrad o godz. 14:00

 

Tematyka obrad dotyczyć będzie m.in. :

 • Przygotowania Gminy Suchedniów do sezonu letniego (OSiR, Mostki).
 • Sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego instytucji kultury.
 • Sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suchedniów za 2016 rok.
 • Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy.
 • Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2017-2038 i zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2017.
 • Określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych                              od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchedniów.
 • Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 • Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz w sprawie dopłat do taryf.
 • Zmiany uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Suchedniowie.

 

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Cezary Błach</strong></p>

Cezary Błach

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

grudzień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.