Logo Gmina Suchedniów

NA GRY PLANSZOWE PORA, Z DALA OD MONITORA - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Suchedniowie

Ogłoszenie

o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie
( t. j Dz. U.  z 2023 r. poz. 571 ) z dnia 17.04.2023 r.
            W dniu 14 kwietnia 2023 r. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Suchedniowie
z siedzibą ul. Sportowa 1, 26 - 130 Suchedniów, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego
pn. „NA GRY PLANSZOWE PORA, Z DALA OD MONITORA”, w ramach zadania publicznego
w zakresie: przeciwdziałanie patologiom społecznym, ochrona przed uzależnieniami.

koszt całkowity realizacji zadania – 10 000,00 zł
kwota wnioskowanej dotacji – 10 000,00 zł

Ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej www.suchedniow.bip.doc.pl, na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie oraz na stronie internetowej  www.suchedniow.pl


Uznając celowość realizacji ww. zadania publicznego, informuję, że uwagi do oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia. 24.04.2023 r.,
w następujący sposób:

• osobiście w formie pisemnej w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie,

• drogą elektroniczną na adres gkrpa@suchedniow.pl,

• listownie na adres – Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5,                                   26 - 130 Suchedniów (decyduje data wpływu do urzędu).

oferta 

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Dariusz Miernik</strong></p>

Dariusz Miernik

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.