Logo Gmina Suchedniów

Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu CZYSTE POWIETRZE

Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Czyste Powietrze działa w Urzędzie Miasta i Gminy Suchedniów.

Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Czyste Powietrze działa w Urzędzie Miasta i Gminy
w Suchedniowie. Został utworzony na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. 

Punkt konsultacyjno-informacyjny znajduje się w pok. 212 i czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach 13:00-15:00

Pracownicy punktu pomagają w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie, a także przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

W Programie można uzyskać dofinansowanie na: wymianę źródła ciepła, modernizację instalacji c.o. i c.w.u., wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, mikroinstalację fotowoltaiczną, ocieplenie przegród budowlanych, stolarkę okienną i drzwiową, dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

- właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub

- wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program priorytetowy „Czyste Powietrze” przewiduje trzy poziomy dofinansowania:

 • Podstawowy poziom dofinansowania – gdy roczny dochód wnioskodawcy nie przekracza 135 000 zł, co potwierdza kwota dochodu wykazana w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym. W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł
 • Podwyższony poziom dofinansowania – gdy przeciętny miesięczny dochód na osobę
  w gospodarstwie domowym nie przekracza:
 • 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym
 • Najwyższy poziom dofinansowania – gdy przeciętny miesięczny dochód na osobę
  w gospodarstwie domowym nie przekracza:
 • 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym

W celu złożenia wniosku o podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania niezbędnym załącznikiem jest zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego lub w przypadku najwyższego poziomu dofinansowania, gdy wnioskodawca ma ustalone prawo do zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego wystarczające jest zaświadczenie potwierdzające prawo do ww. zasiłku zawierające wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Aby uzyskać zaświadczenie o dochodach uprawniających do ubiegania się o podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania  w ramach programu Czyste Powietrze, mieszkańcy Miasta i Gminy Suchedniów powinni zwrócić się do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie.

Do sporządzenia wniosku o dotację w Programie niezbędne są następujące informacje:

 • Numer księgi wieczystej lokalu/budynku mieszkalnego
 • Numer działki
 • Rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenia budowy
 • Powierzchnia całkowita lokalu/budynku mieszalnego [m2]
 • Imię, nazwisko, PESEL współmałżonka/współmałżonki
 • Imię, nazwisko, adres współwłaściciela/ współwłaścicieli nieruchomości
 • Wysokość dochodu
 • Jeżeli w budynku/lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza
  w rozumieniu Programu należy podać ile m2 zajmuje ona w stosunku do całości powierzchni budynku.

Szczegóły dotyczące Programu www.czystepowietrze.gov.pl

Przydatne linki:

Portal beneficjenta: https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/  

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach http://www.wfos.com.pl/

 

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Dariusz Miernik</strong></p>

Dariusz Miernik

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

lipiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.