Logo Gmina Suchedniów

Kluby Seniora w Gminie Suchedniów

INFORMACJE O PROJEKCIE
Projekt pn. „Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
(Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.)

Całkowita wartość projektu: 2 081 579,35
w tym:
dotacja: 1 920 299,35 zł,
wkład własny niefinansowy:161 280,00 zł

Realizatorzy:
Gmina Suchedniów
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla min. 80 osób w wieku senioralnym z obszaru gminy Suchedniów. W ramach projektu utworzone zostały dwa Kluby Seniora, które rozpoczęły działalność od początku lipca bieżącego roku.  

Pierwszy z nich zlokalizowany jest w budynku przy ul. Sportowej 1 w Suchedniowie, oferuje 30 miejsc dla mieszkańców miasta Suchedniów oraz sołectwa Mostki, zajęcia odbywają się w dwóch 15-osobowych grupach.

Z kolei mieszkańcy sołectw Michniów, Krzyżka i Ostojów mogą korzystać z oferty klubu który ma swoją siedzibę w Centrum Kształceniowo-Integracyjnym w Michniowie, gdzie przygotowano 20 miejsc, a zajęcia odbywają się w dwóch 10-osobowych grupach.

Ze środków projektu, oprócz adaptacji pomieszczeń, zakupione zostało wyposażenie obu placówek: komputery, sprzęt do ćwiczeń, sprzęt RTV I AGD oraz  9-osobowego bus, który codziennie dowozi uczestników z terenu całej gminy na zajęcia. 
Zgodnie z założeniami projektu dotacja pozwoli pokryć koszt 24 miesięcy funkcjonowania klubów tj od 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2023 r.
 

Oferta
Kluby Seniora w Suchedniowie to miejsce spotkań osób starszych, mające na celu przeciwdziałanie ich osamotnieniu i wykluczeniu

Kluby działają od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00 oraz w niektóre soboty.
Oferta Klubów jest NIEODPŁATNA i obejmuje:

 • zajęcia w zakresie usług prozdrowotnych, profilaktyki zdrowotnej i rozwoju osobistego
 • zajęcia profilaktyczno-edukacyjne z spotkania ze specjalistami: lekarzem, fizjoterapeutą, dietetykiem,
 • zajęcia ruchowe z elementami jogi, pilates, spacery, rajdy, nordicwalking.
 • warsztaty psychoedukacyjne z elementami terapii oraz indywidualnego poradnictwa psychologicznego.
 • basen/aqua aerobik
 • zajęcia edukacyjne:
 • komputerowe,
 • językowe (angielski) 
 • podnoszące świadomość prawną seniorów
 • warsztaty tematyczne, rozwijające zainteresowania: 
 • kulinarne
 • Zajęcia artystyczne i warsztaty rękodzielnicze
 • zajęcia taneczne i muzyczne florystyczne
 • szachowe
 • z majsterkowania
 • ogrodnicze
 • dodatkowo zaplanowano:
 • całodniowe wycieczki kulturalno-krajoznawcze, w tym teatr, muzea itp. (łącznie min 12 wyjazdów),
 • udział w wydarzeniach kulturalnych w Suchedniowie np. kino, koncerty itp.
 • spotkania i wydarzenia okolicznościowe w klubach.

Kluby zapewniają nieodpłatnie:
dowóz na zajęcia
poczęstunek podczas codziennych zajęć oraz podczas spotkań okolicznościowych
opiekę i wsparcie wykwalifikowanej kadry,
korzystanie ze sprzętu i wyposażenia Klubów

REMONT POMIESZCZEŃ NA KLUB SENIORA
7 września 2020 r. podpisana została umowa na realizację zadania pod nazwą „Adaptacja i przystosowanie budynku przy ul. Sportowej 1 w Suchedniowie w ramach projektu pn. "Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów”.
Umowę podpisali Magdalena Ogonowska – kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który będzie koordynował realizację projektu, oraz Robert Perlak, właściciel firmy „PROMBUD” z Kielc - wykonawca zadania
Wartość umowy wynosi 408.999,99 zł, termin zakończenia inwestyji - grudzień 2020 r. 
Dodatkowo: koszt projektu budowalnego – 24 000 zł (środki własne gminy)

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Cezary Błach</strong></p>

Cezary Błach

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.