Logo Gmina Suchedniów

Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe i pomniki przyrody
Fot. Krzysztof Ptak

Suchedniów leży w otulinie dwóch parków krajobrazowych: Suchedniowsko-Oblęgorskiego oraz Sieradowickiego, na terenie których występuje wiele pomników przyrody ożywionej i nieożywionej.

 

 

 

         Suchedniowsko-Oblegorski Park Krajobrazowy o powierzchni 21 407 ha składa się z dwóch wyodrębnionych części: północno-wschodniej – suchedniowskiej obejmującej duży kompleks leśny (część dawnej Puszczy Świętokrzyskiej) na zachód od Suchedniowa oraz zachodniej – oblęgorskiej, obejmującej Pasmo Oblęgorskie.

w obrębie Parku występuje dobrze rozwinięta sieć rzeczna.

         Obszar Parku leży w zasięgu naturalnego występowania najważniejszych gatunków drzew lasotwórczych, w tym : jodły, sosny, świerka, buka, dębu a także jesionu i jaworu. Ponadto kompleksy leśne Parku stanowią główną ostoję dla modrzewia polskiego, należącego do największych osobliwości naszej flory. Występuje tu również na naturalnych stanowiskach cis.

         Należy podkreślić, że zwarte kompleksy leśne zajmują obszary nigdy nie użytkowane rolniczo, stąd cechuje je wysoki stopień naturalności.

         Wielkim bogactwem gatunkowym cechuje się roślinność runa leśnego. Stwierdzono tu 346 gatunków, w tym wiele podlegających ochronie. Ochroną ścisłą objęto 36 gatunków, m.in.: nasięźrzał pospolity, podrzeń, żebrowiec, podejźrzon księżycowy i pióropusznik strusi, widłaki (wroniec, jałowcowaty, goździsty i spłaszczony), rośliny kwiatowe (tojad,dzióbaty, kosaciec syberyjski, goryczka wąskolistna, mieczyk dachówkowaty, pełnik europejski, rosiczka okrągłolistna, pomocnik baldaszkowaty, śnieżyczka przebiśnieg, wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity, lilia złotogłów, gnidosz rozesłany, barwinek pospolity i inne).

         Świat zwierzęcy jest również dość bogaty i obfituje w gatunki objęte ochroną prawną.

Występują tu z owadów – motyle dzienne (paź królowej, paź żeglarz, mieniaki), największe krajowe gatunki chrząszczy (jelonek rogacz, kozioróg dębosz), z płazów i gadów – traszki, kumak nizinny, ropuchy, rzekotka drzewna, jaszczurki, padalec, zaskroniec, żmija zygzakowata, z ptaków – bocian czarny, cietrzew, słonka, brodziec samotny, myszołów zwyczajny, jastrząb, kruk, sikory, drozdy, kos, mysikrólik, dzięcioły, kowaliki, dudek, zięba, ze ssaków – kret, jeż, koszatka, popielica, nietoperze, gronostaj i wiele gatunków łownych.

         Najciekawsze i najlepiej zachowane fragmenty Puszczy Świętokrzyskiej objęte zostały ochroną rezerwatową. Na terenie Parku są to rezerwaty: „Barania Góra”, „Dalejów” i „Świnia Góra”.

         Na całym obszarze Parku występują liczne drzewa pomnikowe: dęby (wśród nich „Bartek”), buki, modrzewie, jawory, klon pospolity, jodły i cisy.

         Bogactwem przyrodniczym tego terenu są również wychodnie skalne z różnych okresów dziejów Ziemi. Do najciekawszych, będących pomnikami przyrody nieożywionej należą: skałki „Brama Piekła”, urwisko skalne „Piekło” i skałki „Piekło Dalejowskie”.

         Występują tu liczne stanowiska i zabytki starożytnego, średniowiecznego i późniejszego osadnictwa, górnictwa i hutnictwa. Obiekty zabytkowe spotkać tu można m.in. w Bliżynie, Bobrzy, Samsonowie, Kuźniakach, Miedzianej Górze, Ostojowie i Suchedniowie.

 

 

 

         Sieradowicki Park Krajobrazowy o powierzchni 12 106 ha leży w środkowej części północnego pasa województwa świętokrzyskiego i obejmuje teren pomiędzy Starachowicami i Suchedniowem.

Rzeźba terenu ma charakter pagórkowaty, kształtowany przez Płaskowyż Suchedniowski i Pasmo Sierakowickie Gór Świętokrzyskich.

         85% powierzchni Parku porastają lasy. Stwierdzono tu obecność 52 gatunków roślin podlegających ochronie prawnej. Ochroną ścisłą objęto 42 gatunki: m.in. paprocie, widłaki, rośliny kwiatowe ( goździk kosmaty, pluskawica europejska, tojad dzióbaty, powojnik prosty, sasanka wiosenna i otwarta, rosiczka okrągłolistna, parzydło leśne, wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity, arnika górska, omieg górski, kosatka kielichowa, lilia złotogłów, storczyki).

Świat zwierzęcy obejmuje m.in. owady (biegacze, trzmiele, motyle mieniaki i paź królowej), gady (jaszczurki , padalec, zaskroniec, żmija zygzakowata), ptaki ( bocian biały i czarny, myszołów zwyczajny, jastrząb, kruk, sikory, drozdy, rudzik, pleszka, kopciuszek, kos, dzierzba, muchołówki, dzięcioły, zimorodek, dudek, zięba, słonka), ssaki (kret jeż, ryjówki, nietoperze, kuna domowa, łasice i gronostaj).

         Na terenie Parku ochroną rezerwatową objęte zostały „Kamień Michniowski”, „Wykus” i „Góra Sieradowicka”.

Na całym obszarze występują drzewa pomnikowe: lipy, dęby, wiązy, sosny, topole, modrzewie i buk.

         Bogactwem przyrodniczym tego terenu są również naturalne wychodnie skalne z różnych okresów dziejów Ziemi, będące pomnikami przyrody nieożywionej: profil osadów polodowcowych, plejstoceńskich w malowniczym wąwozie lessowym „Rocław”, głazy narzutowe oraz Stańce skalne związane z wychodniami skał dolnotriasowych i dolnojurajskich „Cygańska Kapa” i „Biały Kamień”.

         O dużej wartości kuturowej świadczą tu liczne stanowiska archeologiczne starożytnego górnictwa i hutnictwa, romańsko-gotycki zespół klasztorny Opactwa Cystersów w Wąchocku (XII w.) oraz miejsca pamięci narodowej (Wykus, Michniów)

 

 

Źródło: "Program ochrony przyrody i wartości kulturowych w Nadleśnictwie Suchedniów" - Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Radomiu

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Dariusz Miernik</strong></p>

Dariusz Miernik

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

maj 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.