Logo Gmina Suchedniów

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ - AGLOMERACJA SUCHEDNIÓW ETAP V

W dniu 4 lipca 2019 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Suchedniów została podpisana umowa o dofinansowanie w kwocie ponad 5,3 mln zł dla projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej – Aglomeracja Suchedniów – V etap”. Zakres projektu obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Langiewicza, ul. Słonecznej i ul. Jarzębinowej wraz z przykanalikami i przepompowniami. Na potrzeby realizacji inwestycji zostanie opracowana niezbędna dokumentacja.

Niniejsza inwestycja stanowić będzie odpowiedź na oczekiwania społeczności lokalnej
w zakresie gospodarki ściekowej, wpłynie na poprawę warunków zdrowotnych i bytowo – gospodarczych mieszkańców z ternu objętego projektem. Ponadto odbiór ścieków
i odprowadzanie ich do oczyszczalni poprawi stan sanitarny środowiska, zwłaszcza gleb
i wód.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno – ściekowa”, Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Cezary Błach</strong></p>

Cezary Błach

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.