Logo Gmina Suchedniów

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ – AGLOMERACJA SUCHEDNIÓW – I ETAP

W dniu 30 kwietnia 2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Suchedniów została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ – AGLOMERACJA SUCHEDNIÓW – I ETAP”, obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej, Jodłowej, Berezów, Koszykowej i przebudowę wodociągu w ul. Koszykowej.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno – ściekowa”, Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Podpisana umowa dotacji opiewa na kwotę 7 977 890,13 zł, w tym dofinansowanie z UE 4 894 740,78 zł.

Realizacja inwestycji przyczyni się do likwidacji istniejących niedoborów w zakresie systemu odprowadzania ścieków, poprawy warunków bytowych mieszkańców a także do polepszenia stanu środowiska naturalnego, zwłaszcza czystości gleb i wód.


W grudniu 2018 r. zakończyła się realizacja projektu pn. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ – AGLOMERACJA SUCHEDNIOW – I ETAP” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno – ściekowa”, Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach projektu w 2016 r. wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej, natomiast w 2018 r. w ulicach Jodłowej, Koszykowej i  Berezów. Ponadto w ul. Koszykowej wymieniono 757,50 m wodociągu azbestowego.

W ulicy Jodłowej, części ulicy Warszawskiej w sumie wybudowano ponad 1,5 km sieci (w tym sieci grawitacyjnej, tłocznej i przykanalików) i pompownię ścieków wraz automatyką. Rezultatem prac w ul. Berezów i ul. Koszykowej jest sieć kanalizacyjna o długości ok 5,7 km obejmująca sieć grawitacyjną, tłoczną i przykanaliki, 2 pompownie.

Realizacja inwestycji związana była z poniesieniem całkowitych wydatków na poziomie 8,21 mln zł, z których 5,05 mln zł zostało pokrytych ze środków Unii Europejskiej.

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Dariusz Miernik</strong></p>

Dariusz Miernik

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

kwiecień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.